Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

A 2021-es Képviselő-testületi előterjesztések

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2021. december 15-én (szerda) 16:30 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Ingatlan ingyenes használatba adása a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 2. Sarok Zsófia védőnő kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 3. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 4. TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Kulturális bérfejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. A GYARD 65. Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2021. november 24-én (szerda)
17:00 órai
kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Kunfehértó Község Önkormányzatának 2022. évi Belső Ellenőrzési Terve
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 3. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 5. A fogorvosi feladat-ellátási szerződés közreműködési szerződésre való módosítás
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 6. Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 7. Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 8. Fehértó Np Kft.  2022. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 9. Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. A Polgármester 2021. évi jutalma
  Előadó: Czagány-Mákos Roberta ÜIB elnök (írásban mellékelve)
 11. VP6.-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat benyújtása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (Később kerül kiküldésre)
 12. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2021. október 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.
Az “(írásban mellékelve).” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Kunfehértói Általános Iskola önkormányzati tulajdonú eszközeinek selejtezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 2. A GYARD 65. Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) 
 3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 5. Németh Tímea védőnő kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 6. Fogorvosi pályázat elbírálása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre )
 7. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. A Fehértó Np. Kft.  2021. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 9. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 5. számú módosítása és módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 10. Egyebek (írásban mellékelve)

Kunfehértó Község Képviselő-testülete
2021. szeptember 29-én (szerda) 17:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester   (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló a védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 5. Beszámoló a védőnői szolgálat 2020. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Beszámoló a 2019. évi háziorvosi ellátásról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 7. Beszámoló a 2020. évi háziorvosi ellátásról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 8. Beszámoló a 2019. évi gyerekorvosi ellátásról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 9. Beszámoló a 2020. évi gyerekorvosi ellátásról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 10. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 11. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 12. Beszámoló az önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak 2019. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 13. Beszámoló az önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak 2020. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Beszámoló Kunfehértó Község Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2019. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 15. Beszámoló Kunfehértó Község Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2020. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 16. Németh Tímea védőnő beadványa
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 17. Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 18. Fehértó Non-profit Kft. 2021. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 19. Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásra
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 20. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 21. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án  (hétfő) 15,00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                           (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                               (írásban mellékelve)
 2. Óvodavezetői megbízás
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                              (írásban mellékelve)
 3. Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                               (írásban mellékelve)
 4. Szociális étkeztetés szakmai program módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                               (írásban mellékelve),(írásban mellékelve)
 5. A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai program módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                               (írásban mellékelve),(írásban mellékelve)
 6. Törvényességi felhívás a zárszámadás tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                               (írásban mellékelve),(írásban mellékelve)
 7. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                               (írásban mellékelve)
 8. Képviselői személyes érintettség tárgyában lefolytatott bizottsági vizsgálat eredménye
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző                                    (később kerül kiküldésre)
 9. LIJ-412 rendszámú gépjármű adományozási szerződés jóváhagyása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                     (később kerül kiküldésre)
 10. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2021. július 15-én (csütörtök) 10:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

 1. A 48/2021.(VI.30.) Kt. számú határozat módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. A 49/2021.(VI.30.) Kt. számú határozat módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

2021 június 30-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve).” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 

Lejárt határidejű képviselőtestületű határozatok
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 1. Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2020. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), Beszámoló
 4. Beszámoló a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), Beszámoló
 5. Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 6. Beszámoló az adóztatás helyzetéről
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a települési fogorvosi feladatainak ellátására pályázat kiírása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. A polgármester cafeteria keretösszegének megállapítása
  Előadó: Czagány-Mákos Róberta ÜIB. elnök (írásban mellékelve)
 9. Keresztes Orsolya óvodavezető kérelme közalkalmazotti jogviszonyának lemondással történő megszüntetése iránt és pályázat kiírása óvodavezetői munkakör tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. A Kunfehértó belterület 1157/8/B helyrajziszámú élelmiszerüzlet földhasználati jog biztosítására szóló szerződés megkötése tárgyában. Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének a házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól szóló 14/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. A FEHÉRTÓ Nonprofit Kft. 2020. évi munkája
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 13. A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2021. évi Üzleti Tervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 14. FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2020. évi beszámolója nem közművel összegyűjtött háztar tási szennyvíz begyűjtéséről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 15. Egyebek

 

 

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás