Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2020-as évben hozott Képviselő-testületi  és Polgármesteri határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

Polgármesteri határozatok
31-2020 pm-i hatarozat 12-22 Bárdi Kft haszonbérleti szerződése
29-2020 pm-i hatarozat 12-15 Fehértó Non-Profit Kft pályázat ismételt meghirdetése
28-2020 pm-i hatarozat 12-15 Fehértó Non-Profit Kft pályázat megismétlése
27-2020 pm hatarozat 12-15 Munkarend
26-2020 pm hatarozat 12-15 Belső ellenőrzés 2021
25-2020 pm hatarozat 12-15 Orvosi ügyelet
24-2020 pm hatarozat 12-09 szszk HTKTSZSZK intézet vezetői pályázat
23-2020 11 23 pm hatarozat 2020-2024 ellenőrzési terv
22-2020 11 23 pm hatarozat Mozgáskorlátozottak támogatása
21-2020 11 23 pm hatarozat Magyar Vöröskereszt támogatása
19-2020 11 23 pm hatarozat Belterületi telek értékesítés (380/106 hrsz)
18-2020 11 19 pm hatarozat Belterületi telek értékesítés (380/107 hrsz)
46/2020.(X.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t  Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése
45/2020.(X.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
43/2020.(IX.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t 2020 évi ebösszeírás
42/2020.(IX.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t  Csatlakozási szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
41/2020.(IX.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
40/2020.(IX.30.)Kt.sz H a t á r o z a t Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi munkája
36/2020.(VIII.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása
35/2020.(VIII.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t 2020-2025. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
34-2020(VIII.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
33/2020.(VIII.11.) Kt.sz. Határozat
32/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének módosítása
31/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t „Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről”
30/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének lezárása, záró véleményezésre bocsátása
29/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása
28/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása
27/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása és Alapító Okiratának módosítása
26/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
25/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
24/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
23/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése
22/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
21/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működése
20/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2019. évi munkája
19/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
18/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
17/2020.(VI.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének módosítása
16/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
15/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t Közfeladat-átruházási szerződés
14/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
13/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása
12/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t Szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása
11/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
10/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
9/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
8/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása 
7/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t  Kunfehértó belterület 207/40 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése
6/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
5/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Kunfehértó Község Önkormányzata 2021-2023. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
4/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t 2020 évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődés alapszolgáltatás megszervezéséhez”
3/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Fehértó Non-profit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadása
2/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Óvodavezető megbízása intézményvezetői feladatok ellátására
1/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás