Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2018-as évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

116/2018.(XII.07.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
113/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Munkáltatói jogok gyakorlásának átruházása
112/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
111/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester 2018. évi jutalma
110/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
1956-os Magyar Nemzetőrség kérelmének elbírálása
109/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Csoport támogatási kérelme
108/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Waldorf Egyesület támogatási kérelme
107/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Ünnepi fénydekorációs eszközök megvásárlása
106/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
105/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
104/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Önkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyása
103/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
102/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata és a Fehértó Non-profit Kft. között létrejött Közművelődési Megállapodás jóváhagyása
101/2018.(XI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
100/2018.(X.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása
99/2018.(X.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó 292/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztása
98/2018.(X.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Pályázat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében, mentor munkakör betöltésére
97/2018.(X.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
94/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
074/41 hrsz-ú út magánúttá minősítése
93/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadása
92/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
91/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
90/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó külterület 0112/2. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonába történő átadása
89/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda alapító okiratának módosítása
88/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. 2018. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
87/2018.(IX.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Megbízás Kunfehértó község településképi rendeletének elkészítésére
85/2018.(IX.06.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bozóki Katalin közalkalmazotti óvodavezető megbízása
82/2018.(VIII.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
81/2018.(VIII.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskola-egészségügyi feladatainak ellátása
80/2018.(VIII.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Pályázati kiírás – szakmai koordinátor munkakörre
Pályázati felhívás szakmai koordinátor munkakör betöltésére
79/2018.(VIII.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2019-es Utazás Kiállításon való részvétel
78/2018.(VIII.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
76/2018.(VI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Sarok Zsófia védőnő kinevezés meghosszabbítása
75/2018.(VI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Tagi kölcsön biztosítása a Fehértó Np. Kft. részére
74/2018.(VI.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2018. évi Közbeszerzési Terv módosítása
73/2018.(VI.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közbeszerzési és beszerzési szabályzat elfogadása
72/2018.(VI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskola-védőnői feladatainak ellátása
71/2018.(VI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda óvodapedagógus státusz 1 fővel emelésének engedélyezése
70/2018.(VI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda csoportlétszám meghatározása a 2018-19-es nevelési évre
69/2018.(VI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda 2017. évben végzett munkája
67/2018.(VI.05.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
66/2018.(VI.05.)Kt.sz H a t á r o z a t
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/295 altéma kódszámú „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” elnevezésű pályázat benyújtása
65/2018.(VI.05.)Kt.sz H a t á r o z a t
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kunfehértó településen 2017-ben végzett munkája
64/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Pályázat benyújtására a VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú felhívásra
63/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működése
62/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Falugyűlés összehívása
61/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása
60/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása
59/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
58/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Nyári szünidei gyermekétkeztetés
57/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Bölcsőde létesítése
56/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2017. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
55/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat támogatói okirat módosításának kérelme
54/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértóért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
53/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Gyermekorvosi ellátás 2017. évi munkája
52/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Fogászati ellátás 2017. évi munkája
51/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Felnőtt háziorvosi ellátás 2017. évi munkája
50/2018.(V.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
48/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Csernák Lajos Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető részére jutalom megállapítása
47/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása
 46/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása
 45/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Védőnői Szolgálat 2017. évi munkája
44/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
2017 évi szociális étkeztetés
43/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi ellátása
42/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátása
 41/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi adóztatása
40/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkája
39/2018.(IV.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett munkája
38/2018.(IV.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
33/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermek- és Ifjúsági Tábor „B” konyhaépület tetőszerkezetének felújítása
32/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
31/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Rosszcsont Alapítvány támogatási kérelme
30/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Segítő Kéz Gyógyír Egyesületének támogatási kérelme
29/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1-32-2-17 kódszámú, Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása c. eszközbeszerzés/bérlés pályázat benyújtása
28/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú, Települések élhetőbbé tétele c. eszközbeszerzés pályázat benyújtása
27/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Mosolyvár Óvoda alapító okiratának módosítása
26/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
25/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó beszámolója
24/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
22/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
14/2018.(I.31.)Kt.sz. határozat módosítása
21/2018.(II.21.)Kt.sz.  H a t á r o z a t
Önkormányzat és a Kunfehértó „Előre” Horgászegyesület között kötendő közfeladat-átruházási megállapodás megkötése
20/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
19/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester szabadság ütemezése
18/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
NKM Áramszolgáltató Zrt. 2017. évi munkája
17/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
16/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 
15/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 
14/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP/-19.2.1..-32-6-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
13/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1.-32-2-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
12/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
11/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Háziorvossal kötött szerződés 1.számú módosítása 
10/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület 66/2017.(V.24.)Kt.sz. határozatának felülvizsgálata 
9/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó, 176. hrsz. közterület aszfaltozásához tulajdonosi hozzájárulás
8/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester cafetéria keretösszege megállapítása 
7/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2018. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban 
6/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda óvodai jelentkezési időpontjának és nyári zárva tartási rendjének meghatározatása 
5/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémium feladatai meghatározatása
4/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása
3/2018.(I.31.)Kt.sz.H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2018-2020. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
2/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás