Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

A 2023-as Képviselő-testületi előterjesztések

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. november 29-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei Házirendjének módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai Házirendjének módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve) 
 1. Magyar Vöröskereszt helyi csoportjának támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2021. (VIII.30.) önkormányzat rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Kunfehértó Község Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve
  Előadó: Kissné dr. Baics Ágnes jegyző (írásban mellékelve)
 1. Önkormányzati tulajdonban álló LIJ-412 forgalmi rendszámú Renault Master gépjármű értékesítése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  Előadó: Kissné dr. Baics Ágnes jegyző (írásban mellékelve) 
 1. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. november 13-án (hétfő) 9:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Önkormányzati tulajdonban álló LOY-702 forgalmi rendszámú Mercedes Actros gépjármű értékesítése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A település gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására kiírt pályázat benyújtási és elbírálási határidejének meghosszabbítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Kunfehértó, 2023. november 8.

Tisztelettel:

Huszár Zoltán sk. polgármester

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. október 25-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2022. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. A Fehértó Non-Profit Kft. 2023. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Kunfehértó belterület 311. helyrajziszámú ingatlanrészének vásárlása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Döntések a háziorvosi ügyeleti rendszer 2023. november 1. nappal történő változásai vonatkozásában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Fehértó Non-Profit Kft. támogatása – Kunfehértó standterületén található kiszáradt fenyőfák kivágása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. évi Közbeszerzési Terv módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. szeptember 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Kunság- Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének visszterhes átruházása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 3. Beszámoló a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) 
 4. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) 
 5. Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Dr. Horváth Katalin gyermekorvos feladatellátási szerződésének felmondása és a település gyermekorvosi feladatainak – vállalkozási formában történő ellátására pályázat kiírása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Fehértó Non-profit Kft. támogatása- Kunfehértó, Szabadság téren található beteg, kiszáradt fák kivágása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 8. Rendkívüli jutalmazások
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Fehértó Non-profit Kft. Pomot típusú szippantó tartály vásárlásának támogatása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Fehértó Non-profit Kft. 10m3 -es szippantó tartály vásárlásának támogatása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. augusztus 30-án (szerda) 16:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Fehértó Non-Profit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Horváth Katalin gyermekorvos kérelmének elbírálása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. július 13-án (csütörtök) 9:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. „VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat közbeszerzést lezáró döntés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Védőnői szolgálat átadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Kunfehértó Község Képviselő-testületének 60/203. (VI.15.) Kt. sz. határozatának módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Szociális étkezés és szünidei gyermekétkezés tárgyában kötendő közétkeztetési szolgáltatási szerződés
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. június 28-án (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt: 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

2. Beszámoló a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)

3. Beszámoló a Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett tevékenységéről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

4. Kommunikációs együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

5. Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a településszerkezeti terv módosításának elfogadása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

6. Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

7. Fehértó Non-Profit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)

8. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

9. Folyószámlahitel igénybevétele a 2023. évre
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

10. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázata Kunfehértó 093/4 hrsz-ú külterületi út felújítása című projekt-  likviditási tervének elfogadása és a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

11. A LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú LIFE LOGOS 4 WATERS projektben meghirdetett „Vízgyűjtő Pályázati program” keretében benyújtott pályázat vonatkozásában konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

12. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. május 31-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Beszámoló a háziorvosi ellátás 2022. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a fogorvosi ellátás 2022. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2022. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2022. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 5. Javaslat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Fehértó Non-Profit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 7. A gyepmesteri telep működtetése és egyes állategészségügyi feladatok ellátása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve)
 8. Egyebek

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. április 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 1. Beszámoló a védőnői szolgálat 2022. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 1. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2022. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló az önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak 2022. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 1. Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A polgármester szemüveg juttatásának megállapítása
  Előadó: Czagány-Mákos Roberta ÜIB elnök (írásban mellékelve)
 1. A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Közbeszerzési terv módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Településrendezési eszközök módosításának elindítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. március 29-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)  
 1. Beszámoló az adóztatás helyzetéről
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve) 
 1. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  
 1. Fehértó Non-profit Kft. háztartási szennyvíz benyűjtésére vonatkozó beszámolója
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  
 1. Védőnői pályázat elbírálása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  
 1. A Biropharma Kft. kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  
 1. Kunfehértó Község Képviselő-testületének 9/2023. (I.25.) Kt. sz. határozat módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 1. Kunfehértó 1625/2 hrsz. alatti ingatlan telekmegosztása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 1. A Mosolyvár Óvoda Továbbképzési Programjának módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 1. Egyebek

 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. február 22-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. A Kunfehértó Község Önkormányzata 2024-2026. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Temető rendelet megalkotása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. A polgármester szabadság ütemezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Vételi ajánlat a kunfehértói 0132/3 hrsz. alatti ingatlanra
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. Kunfehértó Község Képviselő-testületének 69/2016. (VIII.24.) Kt. sz. határozatával elfogadott Használati Megállapodás (Ingatlanokról) módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre )
 13. A polgármester 2023. évi jutalma
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2023. január 25-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)
 2. A polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
  Előadó: Czagány-Mákos Roberta ÜIB elnök (írásban mellékelve)
 3. Tájékoztatás a polgármester 2022. évben kiadott szabadságáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Fehértó Non-profit Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 5. Javaslat temető rendelet felülvizsgálata tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Egyebek

 

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás