Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

A 2020-as Képviselő-testületi előterjesztések

2020 október 28-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve).” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                          (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés Sarok Zsófia közalkalmazott védőnő kinevezésének meghosszabbítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve)
 4. Egyebek

 

2020 szeptember 30-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve).” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …/2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló …/2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                            (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés „Csatlakozási szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához” tárgyban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a 2020. évi ebösszeírás tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    (írásban mellékelve)
 7. Egyebek

 

2020 július 8-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve).” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                            (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                            (írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló …/2020.(VII…) önkormányzati rendelete elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)  Excel táblák (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2019. évi munkájáról tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 5. Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 9. Javaslat a KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 12. Egyebek

2020 február 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve).” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                             (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                             (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 6. Polgármester 2020. évi szabadság ütemezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés közfeladat-átruházási szerződés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés a Községi SE önkormányzati támogatási kérelme tárgyában
  Előadó:                                                                                                  (írásban mellékelve)
 11. Egyebek

2020 január 29-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés óvodavezető megbízása intézményvezetői feladatok ellátása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     írásban később mellékelve
 4. Előterjesztés a 2020 évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődés alapszolgáltatás megszervezéséhez” elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    írásban később mellékelve
 6. Előterjesztés a szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                    írásban később mellékelve
 7. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés a Kunfehértó belterület 380/107. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés Kunfehértó belterület 207/40 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                      (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés az Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés a polgármester cafetéria keretösszege megállapítása tárgyában
  Előadó: Dr. Hegyes Edina ÜIB elnök                                                    (írásban mellékelve)
 13. Tájékoztatás a polgármester 2019. évben kiadott szabadságáról tárgyban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 14. Egyebek
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás