Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2021-es évben hozott Képviselő-testületi illetve Polgármesteri határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

Polgármesteri határozatok
5-2021(II.12.9) sz. Pm határozat
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartás

 

32/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
33/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
34/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
35/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2020. évi munkájáról
36/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi munkájáról
37/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kunfehértó Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
38/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az adóztatás helyzetéről
39/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Előterjesztés a települési fogorvosi feladatainak ellátására pályázat kiírása tárgyában
40/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
41/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester cafeteria keretösszegének megállapítása
42/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Keresztes Orsolya óvodavezető kérelme közalkalmazotti jogviszonyának lemondással történő megszüntetése iránt és pályázat kiírása óvodavezetői munkakör tárgyában
43/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó belterület 1157/8/B helyrajziszámú élelmiszerüzlet földhasználati jog biztosítására szóló szerződés megkötése tárgyában
44/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
44/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2020. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása tárgyában
46/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A FEHÉRTÓ Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
47/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
48/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
a kunfehértói külterület 0152/5. hrsz. alatti ingatlan haszonbérlete tárgyában
49/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
a kunfehértói 378/110. hrsz. alatti ingatlan haszonbérlete tárgyában
50/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
51/2021.(VI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
52/2021.(VII.15.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A 48/2021.(VI.30.) Kt. számú határozat módosítása A 48/2021.(VI.30.) Kt. számú határozat módosítása
53/2021.(VII.15.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A 49/2021.(VI.30.) Kt. számú határozat módosítása
54/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
55/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
56/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
óvodavezetői megbízás
57/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
58/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A szociális étkeztetés szakmai program módosítása
59/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai program módosítása
60/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
törvényességi felhívás a zárszámadás tárgyában
61/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
törvényességi felhívás a zárszámadás tárgyában
62/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
63/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselői személyes érintettség tárgyában lefolytatott bizottsági vizsgálat eredménye tárgyában
64/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
A LIJ-412 rendszámú busz adományozási szerződésének jóváhagyása
65/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
66/2021.(VIII.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
a Polgármester 2020. évi jutalma
67/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában
68/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról
69/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról
70/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről
71/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a védőnői szolgálat 2020. évi tevékenységéről
72/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2019. évi beszámoló a háziorvosi ellátásról
73/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2020. évi beszámoló a háziorvosi ellátásról
74/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2019. évi munkájáról
75/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2020. évi munkájáról
76/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása tárgyban
77/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
78/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
az önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak 2019. évi ellátásáról
79/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
az önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak 2020. évi ellátásáról
80/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2019. évi tevékenységéről
81/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2020. évi tevékenységéről
82/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Németh Tímea védőnő beadványa
83/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület támogatási kérelme
84/2021.(IX.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2021. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása
85/2021.(IX.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Törteliné Salac Éva szavazásból történő kizárása
86/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
87/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Általános Iskola önkormányzati tulajdonú eszközeinek selejtezése tárgyában
88/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A GYARD 65. Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
89/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

90/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
91/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Németh Tímea védőnő kérelme
92/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése
93/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a Fehértó Np. Kft. 2021. évi turisztikai valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
94/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 5. számú módosítása és módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás elfogadása
95/2021.(X.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
96/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
97/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2022. évi Belső Ellenőrzési Terve
98/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadása tárgyában
99/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése
100/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A fogorvosi feladat-ellátási szerződés közreműködői szerződésre módosítása
101/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
102/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
103/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np Kft. 2022. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
104/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása
105/2021.(XI.24.) Kt.sz.H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
106/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
Polgármester 2021. évi jutalma
107/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6. -7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat benyújtása
108/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
109/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
110/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó, 311. hrsz. ingatlanrészének vásárlása
111/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
112/2021.(XI.24.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
115/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Ingatlan ingyenes használatba adása a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére
 
116/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Sarok Zsófia védőnő kérelme
117/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
118/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
119/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kulturális bérfejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtása
120/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A GYARD 65 Kft-vel feladat-ellátási szerződés megkötése
121/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés megszüntetése
122/2021.(XII.15.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A szociális étkeztetés szakmai program módosítása
 –

 

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás