Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

A 2024-es Képviselő-testületi határozatok tára

1/2024. (I.9.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-Profit Kft. TOP PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2023-0015 (Óriás csúszda Kunfehértó) pályázati összeg lehívásához számla megnyitása tárgyában
2/2024. (I.9.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Falu Programban kiírt pályázat benyújtása MFP-ÖTIBF/2024/OJKJF „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”
3/2024. (I.9.) Kt.sz. H a t á r o z a t
az Önkormányzati tulajdonban álló Mercedes Actros LOY-702 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése pályázati összegtől eltérő vételáron
4/2024. (I.9.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A közétkeztetés vonatkozásában kialakult vitás helyzetre alkalmazható szabályozás kidolgozása
5/2024. (I.9.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzati tulajdonban álló Renault Master LIJ-412 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése
6/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
7/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai jelentkezés időpontjának, valamint az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
8/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
9/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
10/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
11/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
„Általános iskolák felvételi körzetének megállapításához véleménykérés”
12/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2024. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
13/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
14/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A település gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására kiírt pályázat benyújtási és elbírálási határidejének ismételt meghosszabbítása
15/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
16/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása tárgyában
17/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Főzőkonyha 2024. évi térítési díjszabása
18/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Renault Master LIJ-412 forgalmi rendszámú gépjármű pályázatára érkezett ajánlatok bontása és tárgyalása
19/2024. (I.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Közétkeztetés értesítési rendje az étel kapcsán felmerült panaszok jelzésére
20/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
21/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2023. évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
22/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
23/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester szabadság ütemezése
24/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2025-2027. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
25/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Szociális étkezés és szünidei gyermekétkeztetés tárgyában kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása
26/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A képviselő-testület 73/2023. (VIII.30.). Kt. számú határozatának felülvizsgálata
27/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A képviselő-testület 73/2023. (VIII.30.). Kt. számú határozatának felülvizsgálata

28/2024. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
29/2024. (III.11.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A település gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására kiírt pályázatra beérkezett pályázati anyag elbírálása

30/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
31/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról
32/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az adóztatás helyzetéről
33/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Továbbképzési Programjának módosítása
34/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
35/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2024. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
36/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn képviselő szavazásból történő kizárás
37/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzati tulajdonban álló, Fehértó Nonprofit Kft. által bérbe adott falubeli ingatlanok bérleti díjainak emelése
38/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzati tulajdonban álló, Fehértó Nonprofit Kft. által bérbe adott tóparti büfék bérleti díjainak emelése
39/2024. (III.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Fehértó Non-profit Kft. üzemeltetésében lévő főzőkonyha ételkiszállításához szükséges beruházás
40/2024. (IV.12.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kérelem a képviselő-testület 105/2023. (XI.29.) Kt. számú határozatának módosításáról (Kunfehértó Község Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve)
41/2024. (IV.12.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Törteliné Salac Éva képviselő szavazásból történő kizárás
42/2024. (IV.12.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetőjének kötelezése a Vadász büfé beszedett, illetőleg beszedni elmulasztott bérleti díjainak elszámolására és a hátralék behajtására
43/2024. (IV.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
„A kunfehértói sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyú, (TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00047) számú közbeszerzései eljárásában döntéshozatal a benyújtott ajánlatok alapján

44/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
45/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
46/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a szociális étkezés 2023. évi feladatainak ellátásáról
47/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a védőnői szolgálat 2023. évi tevékenységéről
48/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2023. évi tevékenységéről
49/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi munkájáról
50/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2023. évi munkájáról
51/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Nyári szünidei gyermekétkeztetés 2024. évi ellátása
 
52/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása
53/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A kunfehértói 1157/8/C helyrajzi számon felvett, 27 m2 alapterületű, üzlet adásvétele kapcsán Kunfehértó Község Önkormányzatának elővásárlási joggyakorlása
54/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
55/2024. (IV.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesület Támogatási kérelme
60/2024. (V.09.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása
61/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
62/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a háziorvosi ellátás 2023. évi munkájáról
63/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a fogorvosi ellátás 2023. évi munkájáról
64/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési jelentése
65/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2023. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása
66/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2023. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása
67/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Képviselő-testület 42/2024 (IV.12) Kt. számú határozata szerint
68/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn, Szalai László képviselő szavazásból történő kizárása
69/2024. (V.27.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Fehértó Non-profit Kft. felügyelőbizottságának 2023. évre vonatkozó beszámolójának, valamint 2023-as és 2024-es évi munkatervének benyújtása
 –
 –
 –

 

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás