Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2014-es határozatok
2/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
3/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása
4/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2014. évi ellenőrzési munkatervének elfogadása
5/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
HTKT Társulási megállapodásának módosítása
6/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
7/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása
10/2014.(II.20.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
„Kunfehértó Község Önkormányzata részére mélyépítési keret-megállapodás megkötése” elnevezésű megkötött keret-megállapodás alapján megindított „A KEOP-1.2.0/B/2010-0026 számú projekt keretében Szennyvízcsatorna (hálózat) építése a FIDIC piros könyv szerint és Szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyv szerint” tárgyú konzultációs eljárás lezárása
12/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
13/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi munkatervről
14/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kormányzati funkciószámainak bevezetése
15/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása
16/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása
17/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedélyezése
18/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása
19/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
20/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó 3 éves kitekintés elfogadása
21/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó
tervezési terület előzetes elismerése
26/2014.(III.20.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Földterület átminősítése, illetve értékesítése
27/2014.(III.20.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Előzetes kötelezettségvállalás a 2013. évi pénzmaradvány terhére
30/2014.(III.26.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor tulajdonrészének megvásárlása
32/2014.(IV.15.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Előzetes kötelezettségvállalás a 2013. évi pénzmaradvány terhére
33/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
34/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
„MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINőSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
36/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
37/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Házi gyermekorvosi szolgálat működtetése
38/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról
39/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértóért Közalapítvány támogatása
47/2014.(V.14.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
2014. évi árak, díjak módosítása
48/2014.(V.14.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Önkormányzat tulajdonában lévő Mitsubishi és Renault tip. gépkocsik értékesítése
49/2014.(V.14.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
2014. évi költségvetési tartalékot érintő előzetes kötelezettségvállalás
50/2014.(VI.03.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
51/2014.(VI.03.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
52/2014.(VI.03.)Kt.sz H a t á r o z a t
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
57/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
58/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkája
59/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Partnerségi rend megállapítása a településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz
60/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat által használt KEFAG területének csere útján történő tulajdonszerzése
61/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása
62/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság által beszerzésre kerülő, oktatási célt szolgáló elektromos kisautók beszerzésének támogatása
63/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület pénzügyi támogatása
64/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértói Sportegyesület pénzügyi támogatása
65/2014.(VII.29.)Kt.sz H a t á r o z a t t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
66/2014.(VII.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett munkája
67/2014.(VIII.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása
68/2014.(VIII.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Csatári József területcserére vonatkozó kérelme
69/2014.(VIII.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Vital Genezis Kft-vel kötendő szerződés elfogadása
72/2014.(IX.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
Energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázat elbírálása
73/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
74/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata gazdálkodásának 2014. január-július közötti alakulása
75/2014.(IX.16.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás
76/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Táblagépek kivezetése a számviteli nyilvántartásból
77/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Dr. Kolozsvári Renátó ügyvéd által az Euromedia Creative Kft. képviseletében benyújtott beadvány
78/2014.(X.01.)Kt.sz H a t á r o z a t
Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
81/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság megválasztása
82/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Alpolgármester választás
83/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
ÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
84/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
85/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
86/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság megválasztása
87/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Harnóczi Sándor leköszönő polgármester végkielégítése
88/2014.(XI.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
89/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Közrend-, közbiztonság helyzete
90/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat és a GYARD 65 Kft. között kötendő szerződések
91/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. n. évi alakulásáról
92/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Társulási tanácstagok, felügyelő bizottsági tag és helyettes tag delegálására a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
93/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása
94/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Huszár Zoltán településüzemeltetési csoportvezető fizetés nélküli szabadsága
103/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének megállapítása
104/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi Ellenőrzési Munkaterv elfogadása
105/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
2014. évi költségvetést érintő pótelőirányzatok biztosítása
106/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalás

2013-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
3/2013.(I.16.)Kt.sz. határozat Kunfehértó Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
4/2013.(I.16.)Kt.sz. határozat Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő vagyonkezelési szerződés-tervezet elfogadása
5/2013.(I.16.) Kt.sz.határozat KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026. sz. szennyvíz ártalmatlanítással kapcsolatos beruházás projektmenedzseri feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására bíráló bizottság létrehozására
6/2013.(I.29.)Kt.sz.határozat “Kunfehértó Község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátása Megbízási szerződés keretében elnevezésű hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárásáról
7/2013.(I.29.)Kt.sz.határozat HALASVÍZ Kft. fióktelephely bejelentése céljából nyilatkozat kiadása
8/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
9/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Fehértó-Gazda Kft. “va” 2012. évi pénzügyi tevékenysége
10/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása
11/2013.(II.05.)Kt.sz határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
12/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
13/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Csatári József földcserére vonatkozó kérelme
14/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos Óvoda óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása
15/2013.(II.05.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése
19/2013.(II.19.)Kt.sz.határozat Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolója és a 2013. évi munkaterve
20/2013.(II.19.)Kt.sz.határozat Homokhátsági Hulladékhasznosító KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása
21/2013.(II.19.)Kt.sz.határozat Általános iskolai felvételi körzet megállapítása
22/2013.(II.19.)Kt.sz.határozat Óvodavezetői pályázat kiírása
23/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
24/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
25/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó településeken a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény előírásainak megfelelő, a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges többségi tulajdonrész önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges döntés meghozatala
26/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
27/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Óvodai felvételi körzet megállapítása
28/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft “va” engedményezési és tartozás átvállalási szerződés
29/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Kunfehértó Község Önkormányzata és az Aqua Construct Zrt között, a Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B) című tervezési feladat részeként elkészítendő munka elvégzésére vonatkozó szerződés
30/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő, előzetes kötelezettségvállalás
31/2013.(III.26.)Kt.sz.határozat Csatári József földcserére vonatkozó kérelme tárgyában hozott döntés visszavonása
35/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat 2012. évi belső ellenőrzés
36/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
37/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat Falugyűlés összehívása
38/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösvíz Kft. egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó képviselő-testületi határozatok
39/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat Halasvíz Kft-be belépni szándékozó önkormányzatok üzletrész vásárlása
40/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat Fogorvosi feladatok ellátására pályázati kiírása
45/2013.(V.28.)Kt.sz. Határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
46/2013.(V.28.)Kt.sz. Határozat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
47/2013.(V.28.)Kt.sz. Határozat Kunfehértó Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
48/2013.(V.28.)Kt.sz. Határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése
49/2013.(V.28.)Kt.sz. Határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
50/2013.(V.28.)Kt.sz. Határozat Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működése
51/2013.(VI.18.)Kt.sz. Határozat “A településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása” a LEADER 3.sz. intézkedés keretén belül pályázat benyújtása
52/2013.(VI.18.)Kt.sz. Határozat Önkormányzat és a Kunfehértóért Közalapítvány közötti együttműködés keretében mezőgazdasági gép beszerzésére
55/2013.(VII.16.)Kt.sz. Határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítása
56/2013.(VII.16.)Kt.sz. Határozat Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének megállapítás
57/2013.(VII.16.)Kt.sz. Határozat Kunfehértói Viziközmű Társulat működési költségeinek támogatása
58/2013.(VII.16.)Kt.sz. Határozat Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása, KEOP konstrukciók végrehajtására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
59/2013.(VII.16.)Kt.sz. Határozat Önkormányzat és a Művelődési Ház és Könyvtár között kötendő együttműködés megállapodás elfogadására, a 2014. évi Falunap támogatására a LEADER program keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódóan
67/2013.(VIII.06.)Kt.sz. Határozat Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
68/2013.(VIII.06.)Kt.sz. Határozat Előzetes kötelezettségvállalás civil szervezetek támogatására
71/2013.(VIII.08.)Kt.sz. Határozat Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
72/2013.(VIII.13.)Kt.sz. Határozat KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026. sz. szennyvíz ártalmatlanítással kapcsolatos beruházás kivitelezői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására bíráló bizottság létrehozására
73/2013.(IX.03.)Kt.sz. Határozat KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026. sz. szennyvízberuházással kapcsolatos CBA elkészítőjének kiválasztása
74/2013.(IX.03.)Kt.sz. Határozat Harnóczi Sándor polgármester szavazásból történő kizárása
75/2013.(IX.03.)Kt.sz. Határozat Harnóczi Erzsébet óvodavezető “közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga” továbbképzés tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás

2012-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
3/2012.(I.09.)Kt.sz.határozat Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása
4/2012.(I.09.)Kt.sz.határozat Kovács Erzsébet polgármester fizetési előleg felvételének engedélyezése
5/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
6/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat Önkormányzati konyha működése
7/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat 2012. évi árak-díjak megállapítása
8/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat 2012. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv elfogadása
9/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnál befizetett önerő visszaigénylése
10/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon alapító okiratának módosítása
11/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat Pálfi Sándorné ev. végelszámoló vállalkozói szerződésének módosítása
13/2012.(II.22.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
14/2012.(II.22.)Kt.sz.határozat Önkormányzati konyha működésének elemzése
15/2012.(II.22.)Kt.sz.határozat 2012. évi költségvetés végrehajtása
16/2012.(II.22.)Kt.sz.határozat Szalontai Mária könyvvizsgálói megbízási szerződés jóváhagyása
21/2012.(II.28.)Kt.sz.határozat Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról, a 2012. évi munkaterv megállapítása
23/2012.(III.21.)Kt.sz.határozat Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026) megvalósításával kapcsolatos kiviteli tervek tervellenőrzésére beérkezett ajánlatok elbírálása
24/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
25/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat 2012. évi árak, díjak módosítása
26/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat KEOP 1.1.1/2F/09-11. “Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
27/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat Polgármester Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
28/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
29/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat “Kiskunhalas Ivóvízminőség Javító Projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 jelű pályázatról, a “Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 11. számú, 2012. március 7-i üléséről
30/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon Alapító Okiratának módosítása
31/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
32/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat Fehértó-Gazda Kft. végelszámolásával összefüggésben törzstőke pótbefizetés
33/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
34/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Kunfehértó község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
35/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat 2011. évi belső ellenőrzés
36/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat ÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
37/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Kurgyis Gábor alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
38/2012.(IV.26.)Kt.sz. határozat HALASVÍZ Kft. részére, felújítási alapként biztosítandó forrás módosítása
39/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetőjének megbízása
40/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Juhász-Vedresné Szabó Ibolya Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsági taggá történő megválasztása
41/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
42/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése
43/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat 2012 évi Sörfesztivál megvalósítása
44/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának megemelése tárgyában
45/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
46/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése 2012.01.01.-2012.05.15. közötti időszakra vonatkozóan
47/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
48/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Házi gyermekorvosi szolgálat működtetése
49/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Pálfi Sándorné ev. végelszámoló szerződésének meghosszabbítása
50/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat 2012. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
51/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon létszámcsökkentése
52/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Szennyvízberuházással összefüggő (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026) változás bejelentés tudomásul vétele
53/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos Óvoda nyári takarítás szünete
54/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
55/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata
56/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat EU Önerő Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú “Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. forduló önerő támogatására
57/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
58/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat Képviselő-testületület 2012. II. félévi munkatervének megállapítása
59/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat Fehértó-Gazda Kft. 2011. évi mérleg beszámolója
60/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat Tüske Mihályné területvásárlás iránti kérelme
62/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Harnóczi Sándor polgármesteri programja
63/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Harnóczi Sándor polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására
64/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság régi elnöke
65/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság új elnöke
66/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság új képviselő tagja
67/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság személyi változása
68/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat ÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
69/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Dr. Hegyes Edina alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
70/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Volovár Károly Településüzemeltetési csoportvezető közalkalmazotti jogviszonyának meghosszabbítása
71/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozat Nevelési-oktatási intézmények csoportjainak, valamint az óvodai nagycsoport maximális csoportlétszám meghatározása
72/2012.(VIII.07.)Kt.sz.határozat Önkormányzati középületek energetikai korszerűsítését támogató pályázat készítésére
73/2012.(VIII.07.)Kt.sz.határozat Innovatív iskolák fejlesztése c. (TÁMOP- 3.1.4-12) pályázathoz fenntartói nyilatkozat kiadására
77/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
78/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon elmúlt oktatási évben végzett munkája
79/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Napközi Otthon Óvoda elmúlt nevelési évben végzett munkája
80/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Kunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás helyzete
81/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi alakulása
82/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon Alapító Okiratának módosítása
83/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
91/2012.(X.11.)Kt.sz.határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás
92/2012.(X.11.)Kt.sz.határozat Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
93/2012.(X.11.)Kt.sz.határozat Kunfehértó Község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése KEOP 1.2.0/B/10-2010-0026 sz. beruházással kapcsolatosan kötendő, két- és többoldalú hitel- és egyéb szerződések elfogadása
94/2012.(X.11.)Kt.sz.határozat Kunfehértói Üdülő Egyesület székhely bejegyzése
95/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
96/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenység
97/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkája
98/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás működése
99/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Pedagógiai szakszolgálatok feladatellátása
100/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Egyes szociális- és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
101/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon működtetése
102/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Pálfi Sándorné ev. végelszámoló szerződésének meghosszabbítása
103/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozat Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
109/2012.(XII.14.)Kt.sz.határozat Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása
110/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
111/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves alakulása, a 2013. évi költségvetési koncepciója
112/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Adóztatás helyzete
113/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
114/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Kovács Mihály 0152/15. hrsz-ú kunfehértói ingatlanának megvásárlása
115/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
116/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
117/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének megállapítása
118/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Horváth Róbert közalkalmazotti jogviszonyi kinevezése
119/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Harnóczi Gábor településüzemeltetési csoportvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
120/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozat Fehértó-Gazda Kft. végelszámolása

2011-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
1/2011.(I.11.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása
2/2011.(I.11.)Kt.sz határozat Trancsik Sándor kiskunhalasi lakos 095 hrsz-ú „út” ingatlan kisajátítása
3/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
4/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
5/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Önkormányzat jogi ügyeinek vitelére Dr. Kovács Mária ügyvéd megbízása
6/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Településüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény (TESZI) Alapító Okiratának elfogadása
7/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Településüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény igazgatói megbízására pályázat kiírása
8/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község intézményeiben és közterületein való virágosításhoz szükséges virágok beszerzése, „Fogadj örökbe egy közterületet Kunfehértón!” mozgalom elindítása
9/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Fehértó-Gazda Kft. 2011. évi (01-06.hó) üzleti tervének elfogadása
10/2011.(I.31.)Kt.sz határozat 2009. évi normatíva igénylésről és annak 2011. évi költségvetést érintő hatásairól
11/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Piac körüli balesetveszélyes állapotok megszüntetése, a Szabadság tér rendezése
12/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Önkormányzat tulajdonában lévő építmények, közterületek bérlőinek kérelme
13/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. változata
14/2011.(I.31.)Kt.sz határozat „KRESZ jelzést felvillantó figyelmeztető berendezés telepítése” pályázat benyújtása
15/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Önkormányzat tulajdonában lévő szőlő ültetvény értékesítése
16/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Kunfehértó, Kossuth u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
17/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása
18/2011.(I.31.)Kt.sz határozat Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló Együttműködési Programban való gyüttműködés Kunfehértó Község és a vajdasági Magyarkanizsa Községbeli Orom település között
30/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
31/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
32/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Önkormányzata hatáskörébe tartozó 2011. évi árak-díjak megállapítása
33/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Sporttáborban működtetett konyha áthelyezésére a Napközi Otthonos Óvodába
34/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Kunfehértói Településüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény 2011. évi költségvetése
35/2011.(II.22.)Kt.sz határozat 2011. évi költségvetés végrehajtása
36/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Kunfehértó, Kossuth u. 5. szám alatti lakóházas ingatlan eladása
37/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Szalontai Mária könyvvizsgálói megbízási szerződése jóváhagyása
38/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Balázs Beáta külterületi „út” ingatlanának megvásárlása
39/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Önkormányzat 2011. évi költségvetési tartaléka „civil támogatás” előirányzatának felosztására
40/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
41/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkája, a 2011. évi munkaterv megállapítása
42/2011.(II.22.)Kt.sz határozat Községet és üdülőterületet összekötő kerékpárút fejlesztése projekthez tervező és pályázatíró kiválasztása
46/2011.(III.24.)Kt.sz határozat Kunfehértó KEOP-1.2.0/B/10-0026 számú, szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” projekttel kapcsolatos hitelszerződések
47/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:
48/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Fehértó-Gazda Kft. végelszámolásának helyzete
49/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Kunfehértói Településüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény (TESZI) bejegyzésének jelenlegi helyzete, a 150/2010.(XI.30.)Kt.sz. határozat végrehajtása
50/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Kunfehértó Gyermekotthon konyhaépületének bérbe vétele
51/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Önkormányzata és az „Előre” Horgászegyesület között kötendő haszonbérleti szerződés jóváhagyása
52/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(…) önkormányzati rendelet-tervezet módosítása
53/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
54/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
55/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Önkormányzata 2011. évi árak-díjak megállapításáról szóló 32/2011.
(II.21.)Kt.sz. határozat módosítása és kiegészítése
56/2011.(III.29.)Kt.sz határozat Halasvíz Kft. 2011. évre vonatkozó üzemeltetési és karbantartási szerződésének
63/2011.(IV.07.)Kt.sz határozat Trancsik Sándor „út” ingatlanával kapcsolatos kisajátítás
64/2011.(IV.07.)Kt.sz határozat Kunfehértó honlapján működő fórum megszüntetése
68/2011.(IV.26.)Kt.sz. határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
69/2011.(IV.26.)Kt.sz. határozat Halasvíz Kft. 2011. évre vonatkozó üzemeltetési és karbantartási szerződésének elfogadása
70/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat 2010. évi belső ellenőrzésről
71/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat Tájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
72/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat 2010. október és 2011. március közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések áttekintése
73/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási, módosított megállapodás elfogadása
74/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gyermek- és Ifjúsági Táborral kapcsolatos vételi felajánlása
75/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
76/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat Önkormányzat és a Futó és Társa Kft. között megkötött szerződés módosítása
77/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat Bkm-i Önkormányzat települési rendezvények támogatására kiírt pályázatán való részvétel
78/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:
79/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója
80/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 2010. évi ellátása
81/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Polgármester Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
82/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Kiskun Idegenforgalmi Egyesülethez történő csatlakozás
83/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Kunfehértói Víziközmű Társulat és Kunfehértó Önkormányzata közötti társberuházói megállapodás jóváhagyása
84/2011.(V.23.)Kt.sz határozat 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
85/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások bonyolítása (KEOP-1.2.0/B)
86/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások ellátása (KEOP-1.2.0/B)
87/2011.(V.23.)Kt.sz határozat Általános Iskola és Napközi Otthonban nyári napközi ellátás szervezése
99/2011.VII.20.)Kt.sz határozat Kovács Erzsébet polgármesteri programja
100/2011.VII.20.)Kt.sz határozat Kovács Erzsébet polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására
101/2011.VII.20.)Kt.sz határozat Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság megválasztása
102/2011.VII.20.)Kt.sz határozat Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság megválasztása
103/2011.VII.20.)Kt.sz határozat ÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
104/2011.VII.20.)Kt.sz határozat Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
105/2011.VII.20.)Kt.sz határozat SZMSZ felülvizsgálata
106/2011.VII.20.)Kt.sz határozat „Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026
számú projekttel kapcsolatos támogatási szerződés
107/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
108/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat „Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” (KEOP-1.2.0/10-2010-0026
projekttel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellátása
109/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat „Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” (KEOP-1.2.0/10-2010-0026
projekt megvalósítása
110/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat Fehértó-Gazda Kft. végelszámolásának helyzete, végelszámolói szerződés módosítása
111/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat 2011. évi költségvetést módosító gazdasági események
112/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete
113/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat Általános Iskola és Napközi Otthon alapító okiratának módosítása
114/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat Molnárné Faddi Rita üdülőtelek vételi ajánlata
115/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése
123/2011.(IX.15.)Kt.sz határozat EU Önerő Alap támogatására pályázat benyújtása
124/2011.(IX.15.)Kt.sz határozat „Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartása céljából” pályázat benyújtása
125/2011.(IX.15.)Kt.sz határozat „Kunfehértó Tófürdő turisztikai fejlesztése” (DAOP-2.1.1-/E-09-2009-0034) műszaki
tartalom csökkentése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról
2011. Közbeszerzési Terv módosítása
Kossuth u. 5. szám alatti szolgálati lakás értékesítéséhez új ármegállapítás
Trancsik Sándor út ingatlanával kapcsolatos adás-vételi szerződés elfogadása
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
történő csatlakozás
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására pályázat kiírása
172/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
173/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves alakulása
174/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
175/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon alapító okiratának módosítása
176/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Napközi Otthonos óvoda alapító okiratának módosítása
177/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Általános Iskola és Napközi Otthon Házirendjének módosítása
178/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása
179/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása tárgyában
180/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Kunfehértó Viziközmű Társulat és az Önkormányzat, mint társberuházó közötti
megállapodás aláírása és a 83/2011.(V.23.)Kt.sz. határozat visszavonása
181/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozat Szlobonyi Lajos területvásárlási szándéka
184/2011.(XII.20.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
185/2011.(XII.20.)Kt.sz.határozat Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2012. I. félévi munkatervének megállapítása

2010-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
Szennyvíz beruházással kapcsolatos pályázati anyag elkészítéséhez egyszerű beszerzési eljárás indítása a pályázatíró személyének kiválasztására
Szennyvíz beruházással kapcsolatos RMT-CBA elkészítéséhez egyszerű beszerzési eljárás indítása, az RMT-CBA elkészítő személyének kiválasztása
Gömzsik László polgármester fizetési előleg felvételének engedélyezése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
Művelődési Ház és Könyvtár elmúlt évi tevékenysége, a 2010. évi munkaterv
Szennyvíz beruházással kapcsolatos KEOP pályázati dokumentáció összeállítását végző személy kiválasztása
Szennyvíz beruházással kapcsolatos KEOP pályázati dokumentációhoz kapcsolódó RMT és CBA elkészítését végző személy kiválasztása
Kunfehértó Község Önkormányzata Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Tervének elfogadása
„Kunfehértó Általános Iskola tetőfelújítása és nyílászáró csere” pályázat beadása

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása

Fehértó-Gazda Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása
Fehértó-Gazda Kft. Ügyvezetőjének 2010. évi prémiumfeltételei
Fehértó-Gazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Pályázat kiírása fogorvosi alapellátás vállalkozási formában történő ellátására
Pályázat kiírása gyermekorvosi alapellátás vállalkozási formában történő ellátására
Kunfehértó, Táncsics utcai építési lakótelkek értékesítésre történő kijelölése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
A 2010. évi országgyűlési képviselő választás előkészítéséről
A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
Köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek 2010. évi meghatározása
A 2010. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
A kunfehértói 097/202 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonjogának megszerzése
DUTIREG részvények értékesítésének
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
2009. évi belső ellenőrzésről
A Fehértó-Gazda Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítása
Folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés felmondása
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciummal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Bkm-i Önkormányzat települési rendezvények támogatására kiírt pályázatán való részvétel
Falugyűlés összehívása
Fehértó-Gazda Kft-vel, a Kunfehértó, Tófürdő építési feladatokra kötendő vállalkozási szerződés
Fehértó-Gazda Kft-vel a Kunfehértó, Tófürdő eszközbeszerzési feladatokra kötendő állalkozási szerződés
Fehértó-Gazda Kft-vel, a Kunfehértó, Tófürdő nyilvánosság biztosítását segítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokra kötendő vállalkozási szerződés
Vállalkozási Tanácsadó, Menedzseri és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő szerződés
2010. évi költségvetést érintő változások előzetes engedélyezése
„Kunfehértó Tófürdő ökoturisztikai és turisztikai fejlesztése” c. pályázat megvalósításának pénzügyi ütemezése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Község közbiztonsági, bűnügyi helyzete
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2009. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadása
Önkormányzat és a Fehértó-Gazda Kft. között, a folyékony hulladék ártalmatlanításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés elfogadása
Általános Iskola és Napközi Otthon nyári napközi működtetése
Fogorvosi alapellátás vállalkozási formában történő ellátására beérkezett pályázat elbírálása
Önkormányzat K&H Banknál meglévő likvidhitel szerződés meghosszabbítása
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
Napközi Otthonos Óvoda létszámcsökkentése
„Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására pályázat benyújtása
„Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítását követő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról nyilatkozat
„Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítását követő csatornadíj támogatásról nyilatkozat
Jászkun Emléknappá nyilvánítással kapcsolatos felterjesztés
Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat visszavonása
Önkormányzat és a Római Katolikus Lelkészség közötti együttműködési megállapodás
„Kunfehértó Község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” KEOP 1.2.0/B/10-2010-0026.projekt finanszírozása
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának módosítása
Kunfehértó Község 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás
Homokhátsági projekt keretében a rekultivált hulladéklerakók bérbeadása
Alakuló ülés napirendjének elfogadása
Polgármester programja
Kovács Erzsébet polgármester illetménye és költségátalánya
Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztása
Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság megválasztása
Idegenforgalmi, Sport, Kulturális és Oktatási Bizottság megválasztása
ÜSZEB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
Szalai László alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
Gömzsik László volt polgármester végkielégítése
Kunfehértó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének előzetes módosítása
SZMSZ felülvizsgálata
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
„KUNFEHÉRTÓÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” működtetése
Fehértó-Gazda Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Gemenc Zrt által elindított „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” című
mozgalomhoz történő csatlakozás
Dr. Matos Zoltán üdülőtelek eladására vonatkozó ajánlata
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Fehértó-Gazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Szilágyi Mihály saját gépjármű költségelszámolására vonatkozó 143/2008. (XII.18.)Kt.sz határozat visszavonása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása Kunfehértó Község Képviselő-testülete a 2010. november 6-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket fogadja el:
Kunfehértó Község Önkormányzat 2010-2014. közötti időszak Gazdasági Programja előkészítésének feladat-, és ütemterve
EU Gyermekétkeztetési Alapítvány Élelmiszersegély program II. fordulója kapcsán megkötendő együttműködési megállapodás
TERRA-LINE Kft. peren kívüli megegyezésre vonatkozó megkeresése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Kunfehértó Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves alakulása
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Önkormányzat 2010. évi költségvetést érintő változások előzetes engedélyezése
Önkormányzatnak a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő, 70 db 10.000 Ft névértékű részvényének értékesítése
Önkormányzat és a Futó és Tsa Kft. között, a gyermekorvosi feladatok ellátására kötendő megállapodás elfogadása
KUNFEHÉRTÓÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” elnökének megválasztása
Trancsik Sándor tulajdonát képező, 095 hrsz-ú „út” ingatlanával kapcsolatos ajánlata
Fehértó-Gazda Településüzemeltető és Szolgáltató Kft. 2010.01.01. és 2010.11.15. közötti időszakban végzett gazdálkodásáról
Intézkedési Terv a Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési zabályzatának 5.1. pontja szerinti önkormányzati feladatoknak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezésére, valamint a 2011. évi kiadások csökkentésére
Napközi Otthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjának jóváhagyása
Védőnői állás betöltésére pályázati kiírása
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Kunfehértó Község Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjának I. változata
KUNFEHÉRTÓÉRT Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató megbízása
Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének megállapítása
Általános Iskola és Napközi Otthon Pedagógiai Programjának módosítása
Fehértó-Gazda Kft végelszámolójának kiválasztására vonatkozó egyszerűsített eljárás
lefolytatása
Kunfehértó Község Önkormányzata és a Fehértó-Gazda Kft. között létrejött, a Tófürdő
ökoturisztikai és turisztikai célú fejlesztése” című DAOP-2.1.1./E-09-2009-0034 azonosítószámú pályázat kapcsán megkötött vállalkozói szerződések módosítása
Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése
Partner-települési viszony létesítése Kunfehértó Község és a vajdasági Magyarkanizsa
Községbeli Orom település között
Ragály Károly üdülőterületi telekadó mérséklésre vonatkozó indítványa
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás