Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2009-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
1/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat A Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2009.évi üzleti tervének elfogadása
3/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat A 2008. évi üdülési szezon tapasztalatai
4/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat Művelődési Ház és Könyvtár elmúlt évi tevékenysége, a 2009. évi munkaterv
5/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat Családok Átmeneti Otthona II. működési engedélyeztetése
6/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
7/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
8/2009.(I.27.)Kt.sz.Határozat Községi Sportegyesület 2008. évi tevékenységre
17/2009.(II.17.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
18/2009.(II.17.)Kt.sz határozat Általános Iskola és Napközi Otthon Alapító Okiratának módosítása
19/2009.(II.17.)Kt.sz határozat Szabadpiaci földgázellátási indikatív ajánlat elfogadása
20/2009.(II.17.)Kt.sz határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
21/2009.(II.17.)Kt.sz határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
22/2009.(II.17.)Kt.sz határozat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
26/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
27/2009.(III.31.)Kt.sz határozat A település egészségügyi ellátásának helyzetéről, a továbblépés lehetőségeiről
28/2009.(III.31.)Kt.sz határozat A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részbennállóan gazdálkodó költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
29/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása
30/2009.(III.31.)Kt.sz határozat A K+F Tanácsadó Központ Kft-vel történő együttműködés
31/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Szabadpiaci földgázellátás biztosítására vonatkozó szerződés elfogadása
32/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek 2009. évi meghatározása
33/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Szociális Szolgáltató Központ működési engedély módosítása
34/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Falugyűlés összehívása
35/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Művelődési Ház és Könyvtár felzárkóztató pályázat benyújtása
36/2009.(III.31.)Kt.sz határozat Létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylése
46/2009.(IV.23.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
47/2009.(IV.23.)Kt.sz határozat A 2008. évi belső ellenőrzésről
48/2009.(IV.23.)Kt. határozat Kunfehértói Sportcsarnok felújítása
49/2009.(IV.23.)Kt. határozat Kunfehértó Község Sportkoncepciója
50/2009.(IV.23.)Kt.sz határozat Kunfehértói Sportcsarnok felújítási programja
51/2009.(IV.23.)Kt.sz határozat Falunapi rendezvény-sorozat pályázati támogatása
54/2009.(IV.30.)Kt.sz határozat Általános Iskola és Napközi Otthon igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
55/2009.(V.27.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
56/2009.(V.26.)Kt.sz határozat A Fehértó-Gazda Kft. 2008. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
57/2009.(V.26.)Kt.sz határozat A Fehértó-Gazda Kft. tevékenységének megkezdése, a működési feltételek helyzete
58/2009.(V.26.)Kt.sz határozat Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátása
59/2009.(V.26.)Kt.sz határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
60/2009.(V.26.)Kt.sz határozat Az önkormányzati szervek felülvizsgálata, az alapító okiratok módosítása
61/2009.(V.26.)Kt.sz határozat Az önkormányzat K&H Banknál meglévő, likvidhitel és folyószámla hitelszerződései meghosszabbítása
62/2009.(V.26.)Kt.sz határozat A „Kunfehértói Általános Iskola tetőfelújítása” CÉDA pályázat benyújtása
63/2009.(V.26.)Kt.sz határozat A „Kunfehértó, Szegfű u. felújítási munkái” TEUT pályázat benyújtása
64/2009.(V.26.)Kt.sz határozat Az Általános Iskola akadálymentesítése pályázathoz szakértői díj kifizetése
66/2009.(VI.30.)Kt. határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
67/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat A közrend, közbiztonság helyzete
68/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat A kiskunhalasi központi Orvosi Ügyeleti ellátás kistérségi szintű átszervezése
69/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat Kunfehértó, Táncsics u. ivóvízhálózat bővítése
70/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat „Kiskunhalas térsége” ivóvízminőség javító projekttársulás létrehozása
71/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat „Kunfehértó Általános Iskola és Tornaterem akadálymentesítése ” pályázat benyújtása
72/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése
73/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat Alapító okiratok módosítása
74/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat Képviselő-testület 2009. II. félévi munkatervének megállapítása
75/2009.(VI.30.)Kt.sz határozat Szociális és Egészségügyi Közhasznú Társasággal kötendő közhasznú megállapodás
81/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
82/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község Önkormányzata 2009. I. f.évi gazdálkodásának helyzete
83/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat A bölcsődei ellátás lehetőségei
84/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivált lerakók pénzügyi elszámolása
85/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben történő észvétel
86/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat A 2009. évi költségvetést érintő változások előzetes engedélyezése
87/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat A Tófürdő fejlesztési elképzeléseiről szándéknyilatkozat kiadása
88/2009.(IX.01.)Kt.sz határozat „Kunfehértó Általános Iskola tetőfelújítása” CÉDA pályázat pályázati önerejének módosítása
94/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
95/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat A szennyvízberuházás előkészítésének helyzete
96/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Óvoda-bölcsődei csoport működtetésének törvényi hátteréről, feltételeiről, megvalósításának lehetőségeiről, a megvalósításhoz szükséges teendőkről.
97/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Szociális Szolgáltató Központtal kötendő, a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
98/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
99/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat „Kunfehértó általános Iskola tetőfelújítása” CÉDA pályázat pályázati önerejének ismételt módosítása
100/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Településőrök alkalmazásával kapcsolatos szándéknyilatkozat
101/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Kunfehértó, Rákóczi utca felújításával kapcsolatos szándéknyilatkozat
102/2009.(IX.22.)Kt.sz határozat Csatári József földterület vásárlás iránti kérelme
105/2009.(X.27.)Kt.sz határozat 2009. évi üdülési szezon tapasztalatairól, a Fehértó-Gazda Kft. üzleti tervének időarányos teljesítéséről
106/2009.(X.27.)Kt.sz határozat Az Általános Iskola és Napközi Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása
107/2009.(X.27.)Kt.sz határozat Polgármesteri Hivatal és közvetlen intézményei 2010. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
108/2009.(X.27.)Kt.sz határozat „Út a munkához” program – megállapodás megkötése
109/2009.(X.27.)Kt.sz határozat Gyógytestnevelés finanszírozási megállapodásának elfogadása
110/2009.(X.27.)Kt.sz határozat Csicsák György kunfehértói lakos földterület térítésmentes felajánlása és útépítési hozzájárulás kérése
111/2009.(X.27.)Kt.sz határozat Kunfehértóért Közalapítvány LEADER pályázat benyújtásához hozzájárulás
112/2009.(X.27.)Kt.sz határozat „Kunfehértó Sportöltöző belső felújítása és nyílászáró cseréje” c. pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás
113/2009.(X.27.)Kt.sz határozat Kunfehértó szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési tanácsadás
117/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtandó „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat tárgyában
118/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat Előzetes kötelezettségvállalás a lakossági ivóvíz árának, továbbá a keletkezett szennyvíz
elszállításának 2010. évi díjtételére vonatkozóan
119/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat Szippantó autó beszerzése
120/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat „Fehér-Tóért” Egyesület székhely bejegyzéséhez történő hozzájárulás
121/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat Fehértó-Gazda Kft. alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítása
122/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat „Kunfehértói Tófürdő ökoturisztikai és turisztikai fejlesztése” c. pályázat benyújtása
123/2009.(XI.12.)Kt.sz határozat Kunfehértó, Rákóczi utca útfelújítási pályázat benyújtása
124/2009.(XI.12.)kt.sz. határozat „Holdruta” Kunfehértói Fiatalok Egyesülete LEADER pályázat benyújtásához hozzájárulás
126/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
127/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenysége
128/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. n. éves végrehajtása, Kunfehértó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
129/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
130/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
131/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat HTKT SZSZK részére ideiglenes működési engedély kérése
132/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat HTKT SZSZK jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
133/2009.(XI.30.)Kt.sz határozat A HTKT SzSzK által nyújtott idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés finanszírozása
144/2009.(XII.17.)Kt.sz határozat Fehértó-Gazda Kft 2010. évi üzleti terve koncepciójának elfogadása
145/2009.(XII.17.)Kt.sz határozat Kunfehértó Község 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása és a 2010. évi
közfoglalkoztatási Tervének elfogadása
146/2009.(XII.17.)Kt.sz határozat A 2009. évi költségvetést érintő változások előzetes engedélyezése
147/2009.(XII.17.)Kt.sz határozat Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának módosítása
148/2009.(XII.17.)Kt.sz határozat Képviselő-testület 2010. I. félévi munkatervének megállapítása

 

Határozat
A 2008-as határozatok címei
1/2008.(I.29.)Kt.sz.Határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2008.(I.29.)Kt.sz.Határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
3/2008.(I.29.)Kt.sz.Határozat Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételének megállapodása
4/2008.(I.29.)Kt.sz.Határozat Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele
5/2008.(I.29.)Kt.sz.Határozat Rózsa Kálmán alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítása
6/2008.(I.29.)Kt.sz.Határozat Gömzsik László polgármester részére tiszteletdíj megállapítása
12/2008.(II.14.)Kt.sz.Határozat Önkormányzat alaptevékenységével összefüggő árak, díjak megállapítása
13/2008.(II.14.)Kt.sz.Határozat „Közösségi közlekedés fejlesztése” c. (DAOP-2007-3.2.1.) pályázat benyújtása
19/2008.(II.28.)Kt.sz.Határozat Üdülési szezonra való felkészülésre vonatkozó elképzelések
20/2008.(II.28.)Kt.sz.Határozat Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület tevékenysége
21/2008.(II.28.)Kt.sz. Határozat Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének megállapítása
22/2008.(II.28.)Kt.sz. Határozat Kunfehértói 1496/3 hrsz-ú terület megosztása és értékesítése
23/2008.(II.28.)Kt.sz. Határozat Vöröshajnal utcai 3 db építési lakótelek megvételre felajánlása
24/2008.(II.28.)Kt.sz. Határozat HALASVÍZ Kft. és az önkormányzat közötti, víziközmű létesítmények üzemeltetésére
vonatkozó gazdasági megállapodás
25/2008.(II.28.)Kt.sz. Határozat Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása
26/2008.(II.28.)Kt.sz. Határozat Duna-Tisza Regionális Fejlesztési ZRt részvénycsomag módosulása
27/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
28/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Általános Iskola és Napközi Otthon Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
29/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
30/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részbenönállóan gazdálkodó költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
31/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Víziközmű Társulattal kötendő megállapodás jóváhagyása
32/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat 2008. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
33/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat A „12 férőhelyes Idősek Otthona” beruházás pályázatához szaktanácsadás kérése
34/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Kossuth utcai telkek értékesítése
35/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Tanyagondnoki szolgálat támogatására kiírt pályázattal kapcsolatos előzetes állásfoglalás
36/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Kistérségi együttműködési megállapodás logopédiai szakszolgálat működtetésére
37/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat 2008. évi költségvetést érintő pótelőirányzatok előzetes engedélyezése
38/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
39/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
40/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása
41/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 2008. évi meghatározása
42/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Falugyűlés összehívása
43/2008.(IV.15.)Kt.sz. Határozat Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
49/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat 2007. évi belső ellenőrzés
50/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat Kunfehértó Önkormányzata és Intézményei 2007. évi pénzmaradványának előzetes felosztása
51/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat Tanyagondnoki szolgálat támogatására kiírt pályázat benyújtása
52/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása
53/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
54/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat Benkőné Tóth Anna tűzcsap létesítéshez hozzájárulás kérelme
55/2008.(IV.28.)Kt.sz. Határozat „Kunfehértóért Közalapítvány” anyagi támogatása
60/2008.(V.14.)Kt.sz. határozat „Kunfehértó-Radnóti u., Iskola u., és Kiserdő u.-ban járda építés” TEKI pályázat benyújtása
61/2008.(V.14.)Kt.sz. határozat „Kunfehértó köztéri illemhely kialakítása ” TEKI pályázat benyújtása
62/2008.(V.28.)Kt.sz. határozat Kiskunok Vidékéért Akciócsoport jogi személyiséggé válása
63/2008.(V.28.)Kt.sz. határozat Önkormányzat K&H Banknál meglévő, likvidhitel és folyószámla hitelszerződések meghosszabbítása
64/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
65/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ tevékenysége
66/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
67/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Általános Iskola és Napközi Otthon munkája
68/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Napközi Otthonos Óvoda munkája
69/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása
70/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Általános Iskola maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezése
71/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Képviselő-testület 2008. II. f.évi munkatervének megállapítása
72/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Gondozási Központ és a Fogorvosi Rendelő akadálymentesítési munkáinál műszaki ellenőr megbízása
73/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Kunfehértó, Szegfű utcai burkolat felújítási munkáinak elfogadása
74/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Juhász Ferencné szőlőültetvény felajánlása
75/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Általános Iskola 10-es tantermének felújítása
76/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Erdőszéli közösségi ház vásárlás
77/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Rézsű fűnyíró kasza vásárlás
78/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Csernik Miklós földterület megvételre felajánlása
79/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
80/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat „Generációk együtt – Közösségi tér fejlesztése” pályázat benyújtása
81/2008.(VI.17.)Kt.sz. határozat „Generációk együtt – Közösségi tér fejlesztése” pályázat elkészítése
90/2008.(VIII.28.)Kt.sz. határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
91/2008.(VIII.28.)Kt.sz. határozat Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorcium által benyújtandó pályázathoz szándéknyilatkozat kiadása
92/2008.(VIII.28.)Kt.sz. határozat Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár által benyújtandó pályázathoz szándéknyilatkozat kiadása
93/2008.(IX.09.)Kt.sz.határozat Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” (KEOP 3.3.0) című pályázat elkészítése és benyújtása
94/2008.(IX.09.)Kt.sz.határozat MVA „Faluközpont fejlesztés” projekten belül „piac létesítése” pályázat elkészítése és benyújtása, továbbá a tervezési díj elfogadása
95/2008.(IX.09.)Kt.sz.határozat Csernik Miklós tulajdonát képező belterületi földterület megvásárlása
96/2008.(IX.09.)Kt.sz.határozat „Kun Összefogás” Konzorciumban történő részvétel
97/2008.(IX.09.)Kt.sz.határozat Település szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos, KEOP
1.2.0 pályázat elkészítésének felfüggesztése, valamint kötvény-kibocsátási árajánlat kérése
98/2008.(IX.23.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
99/2008.(IX.23.)Kt.sz.határozat Az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásának helyzete
100/2008.(IX.23.)Kt.sz.határozat Sporttábor szálláshely felújítására benyújtott CÉDA pályázat módosítása
101/2008.(IX.23.)Kt.sz.határozat A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás külterületi bevezetéséről
102/2008.(IX.23.)Kt.sz.határozat Kistérségi együttműködési megállapodás elfogadására logopédiai szakszolgálat működtetésének meghosszabbítása
103/2008.(IX.23.)Kt.sz.határozat BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerben történő részvétel
112/2008.(X.01.)Kt.sz.határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
113/2008.(X.01.)Kt.sz.határozat Kunfehértói Tájház bővítésének tervezése
114/2008.(X.17.)Kt.sz.határozat RENALULT Master 16 típusú „D” felszereltségi szintű gépjármű egyszerűsített közbeszerzési eljárása
115/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
116/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
117/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4/08/2.)” c. pályázat benyújtása
118/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat Korlátolt felelősségű társaság alapítása
119/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat 2009.évi ellenőrzési terv jóváhagyása
120/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül közmunka programban történő részvétel
121/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat „Mindenki ebédel 2009” c. pályázat benyújtása
122/2008.(XI.04.)Kt.sz.határozat Támogatást megelőlegező hitelkeret biztosítása
125/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
126/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Az Önkormányzat 2008. háromnegyed évi gazdálkodásának helyzetéről, az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról
127/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés konzor-cionális szerződés módosítása
128/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Szociális Szolgáltató Központ Működési Engedély módosítása
129/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Halasi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi intézményhálózat fenntartási és fejlesztési tervének fő irányai és a Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program megvalósításának irányai a 2008-2011 közötti időszakban
130/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat 2008. évi kistérségi pályázatok finanszírozása
131/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Balázs Erika Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének támogatása
132/2008.(XI.27.)Kt.sz.határozat Szemétszállítási közszolgáltatásban történő önkormányzati részvétel
138/2008.(XII.18.)Kt.sz.határozat Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
139/2008.(XII.18.)Kt.sz.határozat A Fehértó-Gazda Településüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SZMSZ-ének elfogadása
140/2008.(XII.18.)Kt.sz.határozat A Képviselő-testület 2009. I. félévi munkatervének megállapítása
141/2008.(XII.18.)Kt.sz.határozat „Kunfehértó piactér kialakítása” pályázat benyújtása
142/2008.(XII.18.)Kt.sz.határozat „Holdruta” Kunfehértói Fiatalok Egyesülete részére hozzájáruló nyilatkozat kiadása
143/2008.(XII.18.)Kt.sz.határozat A Fehértó-Gazda Kft. ügyvezetője részére közlekedési átalány megállapítása

 

Határozat szövege
A 2007-es határozatok címei
1/2007.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2007.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Önkormányzat alaptevékenységével összefüggő árak, díjak megállapítása
3/2007.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Kistérségi társulási és együttműködési megállapodások megszüntetése
4/2007.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Projektdirektor Kft. ajánlata
5/2007.(II.15.)
Kt.sz. határozat
A Szabadság tér 2. és a Kossuth u. 5.sz. alatti szolgálati lakások értékesítésre történő kijelölése
16/2007.(II.26.)
Kt.sz. határozat
Gömzsik László polgármester részére fizetési előleg felvételének engedélyezése
17/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
18/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó község közbiztonsági, bűnügyi helyzete
19/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Üdülési szezonra való felkészülésre vonatkozó elképzelések, a megvalósítás lehetőségei
20/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
21/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Községi Sportegyesület munkája
22/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 2007. évi meghatározása
23/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Kiserdő u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlása
24/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Széchenyi utcában építési telek visszavásárlása
25/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
HALASVÍZ Kft. részére, felújítási alapként biztosítandó forrás módosítása
26/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
„Kunfehértói Óvoda fűtés korszerűsítése” CÉDE pályázat benyújtása
27/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
2007. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
28/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Helyi körzeti megbízotti gépkocsi biztosítása
29/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Gömzsik László polgármester iskolai tanulmányainak támogatása
30/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Két ülés között, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntések
37/2007.(III.27.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testület németországi szakmai útja
38/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
39/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
40/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Az üdülési szezonra való felkészüléssel kapcsolatos IKB feladatokról
41/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Tófürdő területén alkalmazandó csuklópánt bevezetése
42/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
2006. évi belső ellenőrzési munka
43/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Szándéknyilatkozat közoktatási intézményfenntartó társulásban való részvételre
44/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Kistérségi szociális intézmény létrehozása
45/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Táncsics utcai építési lakótelkek értékesítésre történő kijelölése
46/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó külterületén 13 db fehér eperfa védetté nyilvánítása
47/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjének megkeresése
48/2007.(IV.24.)
Kt.sz. határozat
Falugyűlés összehívása
53/2007.(V.15.)
Kt.sz. határozat
Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete részére „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása
54/2007.(V.15.)
Kt.sz. határozat
Idősek Klubra részére „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása
55/2007.(V.29.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
56/2007.(V.29.)
Kt.sz. határozat
Gondozási Központ munkája
57/2007.(V.29.)
Kt.sz. határozat
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
58/2007.(V.29.)
Kt.sz. határozat
HALASVÍZ Kft. kiskunhalasi üzeme, valamint a kiskunhalasi beépítetlen területe tulajdonjogának rendezése
59/2007.(V.29.)
Kt.sz. határozat
„Növényvédő lány” c. szobor megvásárlása
60/2007.(V.29.)
Kt.sz. határozat
Kistérségi közlekedésbiztonsági kerékpárút építése
63/2007.(VI.12.)
Kt.sz. határozat
Potter & Friends Kft-vel kötendő megállapodás-tervezet jóváhagyása
64/2007.(VI.12.)
Kt.sz. határozat
Szolgáltatói-üzemeltetői feladatellátásra létrehozott Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató ZRt. kijelölése a Homokhátsági ulladékgazdálkodási Projekt kereteiben megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltató feladatainak ellátása
65/2007.(VI.12.)
Kt.sz. határozat
Szándéknyilatkozat kistérségi szociális szolgáltató központban való részvételre
66/2007.(VI.15.)
Kt.sz. határozat
A Homokhátsági Regionális Zrt-ben érintett részvényes önkormányzatokat terhelő, veszteségpótlás rendezésére vonatkozó pótbefizetési kötelezettség
67/2007.(VI.15.)
Kt.sz. határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Homokhátsági Regionális Zrt.) észvényeinek átruházásával kapcsolatos elővásárlási jogról lemondás
68/2007.(VI.15.)
Kt.sz. határozat
GMB-812 frsz-ú, LADA NIVA tip. gépkocsi értékesítése
69/2007.(VI.15.)
Kt.sz. határozat
„Kunfehértóért Közalapítvány” anyagi támogatása
70/2007.(VI.15.)
Kt.sz. határozat
2007. évi költségvetést érintő pótelőirányzatok biztosítása
71/2007.(VI.15.)
Kt.sz. határozat
BM EU Önerő Alapból pályázati támogatás lemondása
72/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
2007. évi költségvetést érintő pótelőirányzatok biztosítása
73/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
HALASVÍZ Kft. Tevékenysége
74/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testület 2007. II. félévi munkatervének megállapítása
75/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
Tófürdő 2007. évi szolgáltatási díjairól, árairól szóló 2/2007.(II.15.) Kt.sz. határozat módosítására
76/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
Óvodai csoportok, általános iskolai és napközi otthoni osztályok számának meghatározása
77/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
Óvodai maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése
78/2007.(VI.26.)
Kt.sz. határozat
Községet és üdülőterületet összekötő kerékpárút megvalósításának támogatására pályázat írására megbízás
79/2007.(VI.26.)
Kt.sz.határozat
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylése
83/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
84/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
Kunfehértó község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
85/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
2007. évi költségvetést érintő pótelőirányzatok biztosítása
86/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
Általános Iskola felújításával kapcsolatos pályázat elkészítése
87/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése
88/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
Kistérségi közlekedésbiztonsági kerékpárút, valamint a községet és üdülőterületet összekötő kerékpárút nyomvonalát érintő, magántulajdonban lévő földterületek megvásárlása
89/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
LEADER Akciócsoporthoz történő csatlakozás
90/2007.(VIII.9.)
Kt.sz.határozat
Erdőtűzzel összefüggő „vis maior” támogatás iránti igény benyújtása
94/2007.(VIII.14.)
Kt.sz.határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
95/2007.(VIII.14.)
Kt.sz.határozat
Borfesztivál energia felhasználásával összefüggő költségek átvállalása
96/2007.(VIII.14.)
Kt.sz.határozat
Szüreti Naphoz kapcsolódó Lovasverseny anyagi támogatása
97/2007.(VIII.14.)
Kt.sz.határozat
Kunfehértó belterületi kerékpár út építésére DAOP-12007.3.1.2 pályázat benyújtása
98/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
99/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
100/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt
101/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
„KUNFEHÉRTÓÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Alapító Okiratának módosítása
102/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásának helyzete
103/2007.(IX.25.)
Kt.sz.határozat
Önkormányzat és Intézményei 2006. évi pénzmaradványának előzetes felosztása
104/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértói Gyógyszertár melléképületének felújítása
105/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértói Gondozási Központ akadálymentesítésének tervezése
106/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
GREDA TSE támogatási kérelme
107/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás
108/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
109/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértói 378/62. hrsz-ú utca nevének megváltoztatása
110/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Radnóti utcai építési lakótelkek értékesítésre történő kijelölése
111/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
112/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
„Kiskunok Vidékéért” LEADER Akciócsoporthoz történő csatlakozás
113/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Deviza számla nyitása, deviza forgalom engedélyezése
114/2007.(IX.25.)
Kt.sz. határozat
Csernik Miklós temetkezési hely létesítése
125/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
126/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
127/2007.(X.30.)
Kt.sz.határozat
A 2007. évi üdülési szezon tapasztalatai
128/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenysége
129/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (SZSZK) intézményének alapítása és működése
130/2007.(X.30.)
Kt.sz.határozat
Az önkormányzat szociális intézményének megszüntetése
131/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 2008. évi ellenőrzési munkatervének jóváhagyása
132/2007.(X.30.)
Kt.sz.határozat
Általános Iskola és Napközi Otthon Pedagógiai Programjának Helyi Tanterv modulja jóváhagyása
133/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
A kunfehértói 1497/7. hrsz-ú utca elnevezése
134/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó, József Attila utcában tűzcsap létesítéséhez való hozzájárulás
135/2007.(X.30.)
Kt.sz. határozat
Az önkormányzat 2007-2010. évi gazdasági programja vázlatának elfogadása
141/2007.(X.30.)
Kt.sz határozat
Bozóki Katalin vezető óvónői megbízásával kapcsolatos törvényességi észrevétel
142/2007.(XI.13.)
Kt.sz határozat
„Kunfehértó Hunyadi u., Táncsics u., és Liget köz utcák útépítése és a Szegfű u., Strand u., Tavasz u. burkolatának felújítása” – DAOP-2007.3.1.1.B. kódszámú pályázat benyújtása
143/2007.(XI.13.)
Kt.sz határozat
„Kunfehértó Gondozási központ és Fogorvosi rendelő belső átalakítása, akadálymentesítése és hőszigetelése ” – DAOP-2007.4.3.1. kódszámú pályázat benyújtása
144/2007.(XI.13.)
Kt.sz határozat
Villamos energia beszerzése közös közbeszerzési eljárásban
145/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Az önkormányzat 2007. háromnegyed évi gazdálkodásának helyzete, az önkormányzat
2008. évi költségvetési koncepciója
146/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Kunfehértói Víziközmű Társulat tevékenysége
147/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Homokhátsági projekttel kapcsolatos technikai döntések
148/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Gondozási Központ akadálymentesítésével kapcsolatos pályázat megíratására vonatkozó megbízás
149/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Belterületi útépítéssel és felújítással kapcsolatos pályázat megíratására vonatkozó megbízás
150/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Szennyvízelvezetés létesítésével kapcsolatos pályázat megíratására vonatkozó megbízás
151/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Gondozási Központ akadálymentesítésével kapcsolatos pályázat megíratására, benyújtására
és ellenjegyzésére vonatkozó megbízás
152/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Önkormányzat 2007. évi költségvetését érintő előzetes kötelezettségvállalás
153/2007.(XI.28.)
Kt.sz. Határozat
Polgármester lakásépítés és vásárlási támogatás mértékéről szóló utasítása
158/2007.(XII.18.)
Kt.sz. Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
159/2007.(XII.18.)
Kt.sz. Határozat
Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-2010. évekre szóló Gazdasági
Programjának jóváhagyására
160/2007.(XII.18.)
Kt.sz. Határozat
Képviselő-testület 2008. I. félévi munkatervének megállapítása
161/2007.(XII.18.)
Kt.sz. Határozat
Általános Iskola és Napközi Otthon Alapító Okiratának módosítása
162/2007.(XII.18.)
Kt.sz. Határozat
Önkormányzat K&H Banknál meglévő, likvidhitel és folyószámla hitelszerződések
meghosszabbítása
163/2007.(XII.18.)
Kt.sz. Határozat
Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program keretén belül meghatalmazás és megbí-
zólevél kiadása
164/2007.(XII.29.)
Kt.sz. Határozat
Kunfehértó község nyomott rendszerű szennyvízelvezető rendszerének létesítésére pályázat
benyújtása
165/2007.(XII.29.)
Kt.sz. Határozat
Képviselő-testület részvényvásárlása

 

Határozat szövege
A 2006-os határozatok címei
1/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól
3/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezet létrehozása
4/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás központi orvosi ügyeletének működtetése
5/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási szakszolgálati és szociális feladat ellátási normatíva igénylése
6/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Fehér Imre által üzemeltetett MINI ÁBC területére vonatkozó földhasználati jog bejegyzése
7/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Hunyadi utcai építési lakótelkek értékesítésre történő kijelölése
8/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértóhoz tartozó tó revitalizációjával kapcsolatos szerződést felmondó határozat visszavonása
9/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértóhoz tartozó tó revitalizációjával kapcsolatos, egyszerűsített közbeszerzési eljárás
10/2006.(I.31.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértóhoz tartozó tó revitalizációjával kapcsolatos támogatási szerződés módosítása
19/2006.(II.14.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó szálláshely vizesblokk átalakítása és felújítása DARF pályázat benyújtása
20/2006.(II.14.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó Általános Iskola fűtés korszerűsítés TEKI pályázat benyújtása
21/2006.(II.14.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó szabadidős sportlétesítmény – konditerem külső felújítása korszerűsítése pályázat benyújtása
22/2006.(II.14.)
Kt.sz. határozat
Tábor u. 24. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölése
23/2006.(II.14.)
Kt.sz.Határozat
K&H Banknál meglévő, rövidlejáratú folyószámla hitelkeret felemelése
24/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
25/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Kunfehértói Víziközmű Társulat tevékenysége
26/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Üdülési szezonra való felkészülésre vonatkozó elképzelések, a megvalósítás lehetőségei
27/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Kunfehértói „Előre”Horgász Egyesülettel kötött megállapodás felülvizsgálata
28/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Művelődési Ház és Könyvtár 2006. évi munkatervének elfogadása
29/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Emeltszintű szociális intézményfenntartó társulás megszüntetése
30/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
31/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 2006. évi meghatározása
32/2006.(III.14.)
Kt.sz.Határozat
LEADER pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázatírási díj
46/2006.(III.21.)
Kt.sz.Határozat
Kunfehértói üdülőtó revitalizáció beruházási célokmánya
47/2006.(IV.11.)
Kt.sz.Határozat
Szennyvízkezelő közmű engedélyezési terv készítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása
48/2006.(IV.11.)
Kt.sz.Határozat
Hulladéklerakó rekultivációs tervével kapcsolatos művelési ág változás
49/2006.(IV.11.)
Kt.sz.Határozat
2006. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
50/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
51/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
52/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
Falugyűlés összehívása
53/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
„KUNFEHÉRTÓÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága személyi összetétele
54/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
55/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
Alapszintű szociális intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítása
56/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
Üdülőtó revitalizációjával kapcsolatos engedélyokirat elfogadása
57/2006.(IV.26.)
Kt.sz.Határozat
„Kunfehértó szálláshely vizesblokk átalakítása és felújítása” DARF pályázat benyújtására vonatkozó 19/2006.(II.14.)Kt.sz. határozat módosítása
70/2006.(V.08.)
Kt.sz.Határozat
Pályázati támogatások előfinanszírozására szolgáló hitel felvétele
71/2006.(V.30.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
72/2006.(V.30.)
Kt.sz.Határozat
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2005. évi ellátásáról
73/2006.(V.30.)
Kt.sz.Határozat
A 05/197. hrsz-ú terület értékesítése
74/2006.(V.30.)
Kt.sz.Határozat
BM EU Alapból pályázati támogatás igénylése
82/2006.(VI.27.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
83/2006.(VI.27.)
Kt.sz.Határozat
Kunfehértó Önkormányzata és Intézményei 2005. évi pénzmaradványának jóváhagyása
84/2006.(VI.27.)
Kt.sz.Határozat
2005. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
85/2006.(VI.27.)
Kt.sz.Határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
86/2006.(VI.27.)
Kt.sz.Határozat
„Kunfehértó szabadidős sportlétesítmény – konditerem külső felújítása korszerűsítése” pályázat módosítása
96/2006.(VIII.2.)
Kt.sz.Határozat
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
97/2006.(VIII.2.)
Kt.sz.Határozat
Potter & Friends Kft-vel kötendő szerződés
98/2006.(VIII.2.)
Kt.sz.Határozat
LEADER pályázat benyújtása
99/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
100/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
Önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásának helyzete
101/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
09/51. hrsz-ú ingatlan értékesítése
102/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
2 db üdülőtelek megvásárlása
103/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
Nyersanyagnorma megállapítása
104/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
LEADER pályázat benyújtása látványosságok fejlesztésének támogatására
105/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
LEADER pályázat benyújtása helyi rendezvények technikai felszereltségének biztosítására
106/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
LEADER pályázat benyújtása települést bemutató műsoros DVD készítésére
107/2006.(IX.5.)
Kt.sz.Határozat
BURSA HUNGARICA ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás
118/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Alakuló ülés napirendjének elfogadása
119/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
HVB tájékoztatója
120/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Polgármester programja
121/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Gömzsik László polgármester illetménye és költségátalánya
122/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Ügyrendi Bizottság megválasztása
123/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Pénzügyi Bizottság megválasztása
124/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság megválasztása
125/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
ÜB jelentés az alpolgármester választás eredményérő
126/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
Rózsa Kálmán alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
127/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
SZMSZ felülvizsgálata
128/2006.(X.12.)
Kt.sz.Határozat
BM EU Önerő Alapból pályázati támogatás igénylése
129/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
130/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
Kelebia Község Önkormányzatának a Halasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társuláshoztörténő csatlakozásának elfogadása
131/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
2007. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
132/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
091/17. és 091/48. hrsz-ú területek művelési ág változása
133/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
Üdülőtelkek értékesítésre történő kijelölése
134/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
Domján Diána Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének támogatása
135/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
Müller Norbert Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének támogatása
136/2006.(XI.14.)
Kt.sz.Határozat
Két ülés között, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntések
145/2006.(XI.28.)
Kt.sz.Határozat
BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálása
155/2006.(XII.14.)
Kt.sz.Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
156/2006.(XII.14.)
Kt.sz.Határozat
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója és a 2006. III. n. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
157/2006.(XII.14.)
Kt.sz.Határozat
Képviselő-testület 2007. I. f.évi munkaterve

 

Határozat száma és szövege
A 2005-ös határozatok címei
1/2005.(I.06.)
Kt.sz. határozat

Sporttábor konyhai berendezéseinek egyszerűsített közbeszerzési eljárása
2/2005.(I.06.)
Kt.sz. határozat

MTZ-820.2 tip. erőgép, pótkocsi és munkagép egyszerűsített közbeszerzési eljárása
3/2005.(I.27.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
4/2005.(I.27.)
Kt.sz. határozat
Irodabútorok beszerzésének előzetes engedélyezése
5/2005.(I.27.)
Kt.sz. határozat
Polgármesteri Hivatal alapító okirata
6/2005.(I.27.)
Kt.sz. határozat
„Védelem” Önkormányzati Igazgatási Társulás megszüntetése
7/2005.(II.10.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó község szennyvízcsatornázási-elhelyezési megvalósíthatósági tanulmánytervének elfogadása
8/2005.(II.10.)
Kt.sz. határozat
Sporttábor konyha élelmezési anyagának (hús) egyszerűsített közbeszerzési eljárása
9/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Művelődési Ház és Könyvtár 2005. évi munkatervének jóváhagyása
10/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Kiskunhalasi Városi Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
11/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
„Tiszta Tér” Önkormányzati társulás megszüntetése
12/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Sporttábor konyha nyersanyagnormája és rezsije
13/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Gömzsik László polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
14/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Gömzsik László polgármester iskolai tanulmányainak támogatása
15/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Csontos Alajos alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
16/2005.(II.15.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
28/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
29/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság tevékenysége
30/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Üdülési szezonra való felkészülésre vonatkozó elképzelések, a megvalósítás lehetőségei
31/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének jóváhagyása
32/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 2005. évi meghatározása
33/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó község területén elhelyezkedő mélyfúrású kutak termálvíz hasznosítási lehetőségei
34/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
35/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Adó-végrehajtási társulás létrehozására megállapodás elfogadása
36/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Önkormányzata 2005. évi közbeszerzési tervének elfogadása
37/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylése
38/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Hunyadi utcában építési lakótelek kialakítása ügyében a lakók által felmerült RT módosítása
39/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Gömzsik László polgármester részére fizetési előleg felvételének engedélyezése
40/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
Központi Orvosi Ügyelet OMSZ-al történő ellátásához elvi hozzájárulás
40/2005.(III.30.)
Kt.sz. határozat
47/2005.(IV.06.)Kt.sz. határozat
Kunfehértó üdülőtelep középnyomású gázvezeték kiépítésére TEKI pályázat benyújtása
47/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó üdülőtelep középnyomású gázvezeték kiépítésére TEKI pályázat benyújtása
48/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó Sporttábor szálláshely felújítására CÉDA pályázat benyújtása
49/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó Sporttábor öltöző és vizesblokk felújítására és korszerűsítésére TEKI pályázat benyújtása
50/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
HALASVÍZ Kft-ben lévő önkormányzati vagyonrészről történő lemondás visszautasítása
51/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
Gyógyszertár közforgalmúvá alakítása
52/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
Falugyűlés összehívása
53/2005.(IV.6.)
Kt.sz. határozat
Általános Iskola felújítására pályázat benyújtása
54/2005.(IV.26.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
55/2005.(IV.26.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
56/2005.(IV.26.)
Kt.sz. határozat
Kiskun Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozás
57/2005.(IV.26.)
Kt.sz. határozat
Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása
58/2005.(IV.26.)
Kt.sz. határozat
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
59/2005.(IV.26.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
66/2005.(V.19.)
Kt.sz. határozat
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
67/2005.(V.19.)
Kt.sz. határozat
Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátása
68/2005.(V.24.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
69/2005.(V.24.)
Kt.sz. határozat
BKM-i Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthonának tevékenysége
70/2005.(V.24.)
Kt.sz. határozat
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
71/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
72/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó Önkormányzata és Intézményei 2004. évi pénzmaradványának jóváhagyása
73/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Sporttábor konyha működése
74/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés kon-zorcionális szerződés és a Homokhátsági regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság alapító okirat módosítása
75/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Homokhátsági projekt beruházás saját forrás biztosítása
76/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Homokhátsági projekt beruházás saját forrás biztosításával összefüggő hitel felvétele
77/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó-üdülőtelep középnyomású gázvezeték kiépítésére benyújtott pályázati önerő mó-dosítása
78/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Szennyvízberuházás önerejének biztosításával kapcsolatos szervező munka elvégzése
79/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Salac Ilona vállalkozó kamatmentes támogatása
80/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Önkormányzatnál végzett helyszíni ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentés
81/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Balázs Beáta magánút értékesítési ajánlata
82/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó környéke hévízföldtani szakvéleményének elkészíttetése
83/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó, Tábor u. 24.sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése
84/2005.(VI.29.)
Kt.sz. határozat
Széchenyi utcai, 378/77. hrsz-ú önkormányzati építési lakótelek értékesítésre történő kijelölése
91/2005.(VII.26.)
Kt.sz. határozat
Munkabér hitel felvétele
92/2005.(VIII.09.)
Kt.sz. határozat
Éves visszafizetésű likvidhitel felvétele
106/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
107/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
108/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
ÜB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
109/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
110/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság elnöki tisztségéről történő lemondás
111/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottsági elnökének megválasztása
112/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság ötödik, külső tagjának megválasztása
113/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Központi Orvosi Ügyelet kistérségi szintű ellátásának megszervezése
114/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Önkormányzat és a háziorvos között kötött vállalkozási szerződés módosítása
115/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testület 2005. II. félévi munkatervének megállapítása
116/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás
117/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Építési lakótelek visszavásárlása
118/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Lakókocsi vásárlása
119/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Községi Sportegyesület pénzügyi támogatása
120/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Hétvégi fogorvosi ügyelet pénzügyi támogatása
121/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Hunyadi és Táncsics utcai tereprendezés finanszírozása
122/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
„Faültető lány” köztéri szobor eladási ajánlata
123/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Gömzsik László polgármester beiskolázási támogatása
124/2005.(IX.20.)
Kt.sz. határozat
Két ülés között, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntések
131/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Kiskunhalasi kistérség komplex területfejlesztési koncepciójának és programjának elfogadása
132/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumhoz történő csatlakozás
133/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Szennyvíztisztító közmű engedélyezési tervének készítéséhez támogatás elnyerésére pályázat benyújtása
134/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Alapszintű szociális intézményfenntartó társulási megállapodás elfogadása
135/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Emeltszintű szociális intézményfenntartó társulási megállapodás elfogadása
136/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Homokhátsági projekt beruházás saját forrás biztosítására, a hitelfelvétel közbeszerzés kiírásához szükséges határozat meghozatala
137/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Munkanélküliek foglalkoztatásának támogatására pályázat benyújtása
138/2005.(IX.29.)
Kt.sz. határozat
Fa értékesítése a külterületi 016. hrsz-ú területről
139/2005.(X.12.)
Kt.sz. határozat
Szennyvízberuházás önerejének biztosításával kapcsolatos szervező munka indítása
140/2005.(X.18.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
141/2005.(X.18.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület tevékenysége
142/2005.(X.18.)
Kt.sz. határozat
Üdülési szezon tapasztalatai
150/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
151/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
152/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Önkormányzata 2006. évi költségvetési koncepciójának elfogadása, az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtása
153/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Sportegyesület munkája
154/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Önkormányzati rendeletek KET-el összefüggő hatályosulásának vizsgálata
155/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Gyermek- és Ifjúsági Tábor közös fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása
156/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Szennyvíztisztító közmű engedélyezési tervének készítéséhez támogatás elnyerésére pályázat benyújtása tárgyában született 133/2005.(IX.29.)Kt.sz. határozat módosítása
157/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Rendezési terv módosítása
158/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Építési telek értékesítésre történő kijelölése
159/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
2006. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
160/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Az Önkormányzat K&H Banknál meglévő, rövidlejáratú rulírozó és folyószámla hitelszerződéseinek meghosszabbítása
161/2005.(XI.29.)
Kt.sz. határozat
Arany János Tehetséggondozó programban történő részvétel
167/2005.(XII.9.)
Kt.sz. határozat
„Bácska Gyöngye” LEADER Akciócsoporthoz történő csatlakozás
168/2005.(XII.9.)
Kt.sz. határozat
A 139/2005.(X.12.)Kt.sz, a szennyvízberuházás önerejének biztosításával kapcsolatos szervező munka indítása tárgyában született határozat módosítása
169/2005.(XII.27.)
Kt.sz. határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
170/2005.(XII.27.)
Kt.sz. határozat
A településen és a hozzátartozó üdülőterületen a szennyvíz szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó vállalkozói ár elfogadása
171/2005.(XII.27.)
Kt.sz. határozat
Képviselő-testület 2006. I. félévi munkatervének megállapítása
172/2005.(XII.27.)
Kt.sz. határozat
Kunfehértóhoz tartozó tó revitalizációval kapcsolatos SAPARD-AVOP pályázat tárgyában kötött támogatási szerződés felbontása
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás