Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2022-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

1/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
3/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
4/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Harnóczi Sándor szavazásból történő kizárása
5/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
7/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
8/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
9/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Szándéknyilatkozat kiadása a fogorvosi feladatok ellátására
10/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Falu Programban kiírt pályázatok benyújtása
11/2022. (I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
MFP/UHK/2022. kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat benyújtása
12/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása tárgyában
13/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források igénylésének kezdeményezéséről
14/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
15/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
16/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2021. évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
17/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó Község Önkormányzata 2023-2025. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
18/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester szabadság ütemezése
19/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
20/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
21/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
22/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadása
23/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértói Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának jóváhagyása tárgyában
24/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Játszótér megvilágítása
25/2022.(III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26/2022.(III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (XI.24.) Kt sz. határozat módosítása
27/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
28/2022. (III.23.) Kt.sz.
H a t á r o z a t Beszámoló az adóztatás helyzetéről
29/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Gubik-Med Kft-vel a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződés megkötése
30/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Megállapodás védőnő helyettesítése tárgyában
31/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó 070/16. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye
32/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
33/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
34/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (XI.24.) Kt sz. határozat módosítása
35/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról
36/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról
37/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
38/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2021. évi tevékenységéről
39/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a 2021. évi szociális étkeztetésről
40/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a védőnői szolgálat 2021. évi tevékenységéről
41/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása tárgyában
42/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Gubik-Med Kft-vel a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában
43/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
44/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai dokumentumainak elfogadása
45/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat támogatásának saját forrással történő kiegészítése
46/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kutyachip leolvasó vásárlása
48/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
„Kunfehértó Díszpolgára” és „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása
49/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
50/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2021. évi munkájáról
51/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a háziorvosi ellátás 2021. évi munkájáról
52/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító okiratának módosítása tárgyában
53/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Éves jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről
54/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Közfeladat-átruházási szerződés
55/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A kunfehértói „Előre” Horgászegyesület és az Önkormányzat között kötendő haszonbérleti szerződés tárgyában
56/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület támogatási kérelme
57/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme tárgyában
58/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó belterület 1157/8/C helyrajzi számú üzlet földhasználati jog biztosítására szóló szerződés megkötése tárgyában
59/2022.(V.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Testvértelepülések közötti együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
60/2022.(VI.09.) Kt.sz. H a t á r o z a t
FEHÉRTÓ Non-profit Kft 2021. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
61/2022.(VI.09.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Döntés a fogorvosi feladat-ellátás működéséhez szükséges eszköz beszerzéséről
72/2022. (VII.08.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Tagi kölcsön biztosítása a Fehértó Np. Kft részére
73/2022. (VIII.11.) Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása tárgyában
Megbízási szerződés
74/2022. (VIII.11.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A 2020-2025. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
2020-2025. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program
76/2022. (VIII.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde épületének elektromos hálózat korszerűsítése

77/2022. (IX.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában
78/2022. (X.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
79/2022. (IX.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
80/2022. (X.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Packeta csomagautomata elhelyezése tárgyában
81/2022. (X.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a „Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásáról
80/2022. (X.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Packeta csomagautomata elhelyezése tárgyában
83/2022.(X.26.) Kt.sz.
H a t á r o z a t A Polgármester 2022. évi jutalma tárgyában
84/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
85/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Döntés második tanyagondnoki szolgáltatás indításáról
86/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai program módosítása a második tanyagondnoki szolgálat bevezetése miatt
87/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt helyi csoportjának támogatási kérelme
88/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
89/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2023. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
90/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata törzskönyvének módosítása
91/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Fehértó Np. Kft. 2022. évi turisztikai valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
92/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2023. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
93/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő szavazásból történő kizárása

94/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Bizottsági tag visszahívásáról, új tag megválasztásáról
95/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2023. évi Belső Ellenőrzési Terve
96/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének elfogadása
97/2022. (XI.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. támogatása
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás