Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

A 2022-es Képviselő-testületi előterjesztések

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. november 30-án (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Döntés a második tanyagondnoki szolgáltatás indításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 2. A tanyagondnoki szolgáltatás szakmai program módosítása a második tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése miatt
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) 
 3. Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 4. A Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester
 7. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester 
 8. A helyi adókról szóló 12_2015 (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 9. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 10. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 11. Kunfehértó Község Önkormányzata törzskönyvének módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 12. Fehértó Np. Kft. 2022. évi turisztikai valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) 
 13. Fehértó-Non-profit Kft. 2023. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Fehértó Non-profit Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 15. Döntés Pénzügyi Bizottsági tag visszahívásától, új tag választásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 16. Kunfehértó Község Önkormányzatának 2023. évi Belső Ellenőrzési Terve
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 17. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 2023. évi munkaterve
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 18. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. október 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
 2. Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester ( később mellékelve írásban)
 4. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Packeta csomagautomata elhelyezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a „Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. szeptember 28-án (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. augusztus 31-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel:

  1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
   Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
  2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X.25) önkormányzati rendelet módosítása
   Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)
  3. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde épületének elektromos hálózat korszerűsítése
   Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. augusztus 11-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Előterjesztés TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
 2. 2020-2025. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program előterjesztés

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. július 26-án (kedd) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt rendkívüli ülést tart

Az ülés napirendjén szerepel:

2022-07-08 előterjesztés tagi kölcsön biztosítása a FEHÉRTÓ Nonprofit Kft részére

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. június 29-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évben végzett munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó Községben végzett tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletmódosítás véleményezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. június 9-én (csütörtök) 16:45 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel:

1. Fehértó Non-profit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)

2. Döntés a fogorvosi feladat-ellátás működéséhez szükséges eszköz beszerzéséről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. május 25-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2021. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a háziorvosi ellátás 2021. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 3. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Éves jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 5. Javaslat a 2021. évi költségvetési zárszámadásról szóló 3/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) 
 6. Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzatirendelet módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 7. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve)
 8. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Közfeladat-átruházási szerződés
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 10. A Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület és az Önkormányzat között kötendő haszonbérleti szerződés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 11. Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 13. A Kunfehértó belterület 1157/8/C helyrajzi számú üzlet földhasználati jog biztosítására szóló szerződés megkötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Testvértelepülések közötti együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 15. Fehértó Non-profit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 16. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. április 26-án (kedd) 17:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (XI.24.) Kt. sz. határozat módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve)
 3. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló Kunfehértó Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve)
 5. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2021. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Beszámoló a 2021. évi szociális étkeztetésről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Beszámoló védőnői szolgálat 2021. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve)
 8. Döntés Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. A Gubik-Med Kft-vel a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátásiszerződés megkötése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve)
 10. Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve)
 12. A Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai dokumentumainak elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve) ,(írásban mellékelve)
 13. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat támogatásának saját forrással történő kiegészítése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 14. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. március 23-án (szerda) 17:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (XI.24.) Kt. sz. határozat módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló az adóztatás helyzetéről
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 4. Gubik Med Kft-vel a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződés megkötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 5. Megállapodás védőnő helyettesítése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 6. A Kunfehértó 070/16. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 7. Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 8. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. február 23-án (szerda) 17:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. 2022 évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 3. A Kunfehértó Község Önkormányzata 2023-2025. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 4. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 5. A polgármester szabadság ütemezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve)
 6. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 7. A Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. 2022 évi Közbeszerzési Terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 9. Közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 10. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2022. január 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel,
a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
  Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző (írásban mellékelve)
 2. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve)
 3. A polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
  Előadó: Czagány-Mákos Roberta ÜIB elnök (írásban mellékelve)
 4. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  (írásban mellékelve)
 5. Szándéknyilatkozat kiadása a fogorvosi feladatok ellátására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Tájékoztatás a polgármester 2021. évben kiadott szabadságáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Magyar Falu Programban kiírt pályázatok benyújtása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. MFP/UHK/2022. kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat benyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 9. Fehértó Non-profit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiküldésre)
 10. A települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források igénylésének kezdeményezéséről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 11. Egyebek
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás