Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2017-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

1/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Fehértó Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
3/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Polgármester illetményének megállapítása
4/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Polgármester cafeteria keretének megállapítása
5/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi összegének megállapítása
7/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés
8/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
9/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Mosolyvár Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése
10/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Mosolyvár Óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározatása
11/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
2017. évi igazgatási szünet elrendelésére a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
12/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Volovár Károly haszonbérleti szerződése megszüntetése
13/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Erőgép beszerzése pályázat beadása
14/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek meghatározása
15/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása (erőgép)
 16/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása (útépítés)
 17/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása
 18/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása
19/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
20/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
EDF DÉMÁSZ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
21/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2018-2020. évekre várható, adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
 22/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetésére megbízási szerződés kötése
 23/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó külterület 068/42. hrsz-ú terület bérbeadása
24/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 207/36. hrsz-ú terület rendezése
25/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester 2017. évi szabadság ütemezése tárgyában
26/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
27/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfi-Lakosch Josef által felajánlott emlékhely létesítése
30/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Javaslat Kunfehértó község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára”
31/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkája
32/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Adóztatás helyzete
33/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átadása a társulás tagjainak
 34/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
35/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kun-Fehér-tó vízutánpótlásának biztosítása
36/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó szennyvíztelepen keletkezett tisztított szennyvíz felhasználása
37/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
EFOP pályázat beadása
38/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
 39/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermek- és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodása
40/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
DÉMÁSZ karbantartási szerződés
41/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető pályázat meghirdetése
42/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására pályázat kiírása
43/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda körzethatárának kijelölése
 44/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetmény előleg felvételének engedélyezése
 45/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Tófürdő III. sz. pénztár megszüntetése, kerítésépítéshez hozzájárulás
49/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
50/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi munkája
51/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Védőnői Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
52/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
53/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat szociális étkeztetés feladatának ellátásáról
54/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
55/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Szerződés kötése főépítészi feladatok ellátására
56/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat eladásra kijelölt építési területeinek értékesítése
 57/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP-3.1.1-16. számú pályázat benyújtása
 58/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó község és Orom község közötti hivatalos testvér-települési szerződés megkötése
59/2017.(IV.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2018. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalás
60/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Felnőtt háziorvosi ellátás 2016. évi munkája
61/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fogászati ellátás 2016. évi munkája
62/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermekorvosi ellátás 2016. évi munkája
63/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása
64/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2016. évi költségvetési pénzmaradvány felosztása
65/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2016. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
66/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 207/36. hrsz-ú terület rendezése
67/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói 378/102 hrsz-ú ingatlan vásárlása
68/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 380/99 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítése
69/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó külterület 072/78, 070/37, 070/63. hrsz.-ú területek értékesítése
70/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület önkormányzati támogatás iránti kérelme
71/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
72/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
73/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fedett piactér építése pályázat beadása
74/2017.(V.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértóért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása
76/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 
77/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Faleváltási terv elfogadása 
78/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda 2016/17. munkája
79/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízása
80/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda csoportlétszám túllépésnek engedélyezése
81/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működése
 82/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Együttműködési Megállapodás kötése diákmunka tárgyában
83/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázat kiírás eredménytelenné nyilvánítása
84/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Erdészeti munkák elvégzése
85/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat beadása
86/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Falugyűlés összehívása 
87/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Köszolg SC-vel kötött közfeladat-átruházási megállapodás felbontása
88/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fejértó Vadásztársasággal kötött közfeladat-átruházási megállapodás felbontása
89/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
90/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 380/103. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése
91/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehér-tó vízutánpótlásával és a vízzáró rétegének kiépítésével kapcsolatos projekt elvi támogatása 
92/2017.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Meteorológiai állomás telepítése 
94/2017.(VII.12.)Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása
96/2017.(VIII.14.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
97/2017.(VIII.14.)Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és a életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat beadása
98/2017.(VIII.14.)Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP-3-2-1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása
99/2017.(IX.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Kunfehértó Község csapadékvíz elvezetése I. ütem” tárgyú közbeszerzést lezáró döntés
100/2017.(IX.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP-5-3-1-16. „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása
 101/2017.(IX.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása”
102/2017.(IX.18.)Kt. H a t á r o z a t
99/2017.(IX.13.)Kt.sz határozat hatályon kívül helyezése
103/2017.(IX.18.)Kt. H a t á r o z a t
„Kunfehértó Község csapadékvíz elvezetése I. ütem” tárgyú közbeszerzést lezáró döntés
105/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
106/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
évi turisztikai szezonról szóló, Fehértó Np. Kft. tájékoztató
107/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
108/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás
109/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester 2017. augusztus 31-ig kiadott szabadságáról
110/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
111/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal és a Mosolyvár Óvoda között
112/2017.(IX.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata és a BÁR-DI Kft. közötti együttműködési megállapodás
113/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
114/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója
115/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft-vel kötött használati megállapodás I. számú módosítása
116/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása
117/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
118/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kiskőrösi Tankerületi Központ 2017-2022 évekre vonatkozó fejlesztési tervének véleményezése
119/2017.(X.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
121/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
122/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. 2018. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
123/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Szociális étkeztetés Szakmai Programjának módosítása
124/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása
125/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2018. évi Belső Ellenőrzési Terve
126/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
127/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó község 2016. évi környezeti állapotértékelése
128/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
129/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
130/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester 2017. évi jutalma
131/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2018. évi Munkaterve
132/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
59/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat módosítása
133/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyógyszertár bejáratának felújítása
 134/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bethlen Gábor Alap keretében pályázat benyújtása
135/2017.(XI.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás