Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Képviselő-testületi előterjesztések

2018 november 28-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés Kunfehértó Önkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyása tárgyában
  Előadó: Kristóf Andrea jegyző (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés ünnepi fénydekorációs eszközök megvásárlása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Waldorf Egyesület támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Csoport támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés az 1956-os Magyar Nemzetőrség kérelmének elbírálása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés a Polgármester 2018. évi jutalma tárgyában
  Előadó: Lukács Tamás ÜIB. elnök (írásban mellékelve)
 11. Egyebek

2018 október 24-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a 2017. évi kiegészítő támogatásból kapott szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a 2018. évi szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés pályázat kiírás – mentor munkakörre – tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a Kunfehértó 292/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Egyebek

2018 szeptember 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés megbízás Kunfehértó község településképi rendeletének elkészítésére tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a Fehértó Np. Kft. 2018. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés Kunfehértó külterület 0112/2. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonába történő átadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. HTKTSzSzk (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 10. Egyéb

2018 június 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Beszámoló a Mosolyvár Óvoda 2017. évben végzett munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Erzsébet vezető óvónő  (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda csoportlétszám meghatározása a 2018-19-es nevelési évre
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda óvodapedagógus státusz 1 fővel emelésének engedélyezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés a Borostyán Waldorf Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskola-védőnői feladatainak ellátása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a közbeszerzési és beszerzési szabályzat elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a 2018. évi Közbeszerzési Terv módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés tagi kölcsön biztosítása a Fehértó Np. Kft. részére tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés Sarok Zsófia védőnő kinevezés meghosszabbítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Egyebek

2018 május 30-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátás 2017. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Székács István háziorvos, Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 2. Tájékoztató a fogászati ellátás 2017. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Békássy Bálint fogorvos, Huszár Zoltán polgármester    (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 3. Tájékoztató a gyermekorvosi ellátás 2017. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Horváth Katalin gyermekorvos, Huszár Zoltán polgárm.  (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló a Kunfehértóért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve),
 5. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásról szóló rendelete tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a VP-7.2.1.-7.4.1.3-16 pályázat támogatói okirat módosításának kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve), (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve), (írásban mellékelve) (írásban mellékelve), (írásban mellékelve) 
 8. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2017. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés bölcsőde létesítése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés a 2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 13. Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítás tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 15. Előterjesztés Falugyűlés összehívására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 16. Homokhátsági  Hulladékgazdálkodási ÖT 2017 .évi beszámoló (írásban mellékelve)
 17. Egyebek

2018 április 25-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 2. Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
  Előadó: Kristóf Andrea jegyző  (írásban mellékelve)
 3. Beszámoló Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi adóztatásáról
  Előadó: Kristóf Andrea jegyző  (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló Kunfehértó Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 6. Beszámoló a 2017. évi szociális étkeztetésről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 8. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 9. Beszámoló a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető
  tisztségviselők részére a felmentvény megadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 10. Egyebek

2018 március 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó beszámolója tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Kunfehértó Község Önkormányzata Mosolyvár Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés a VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú, Települések élhetőbbé tétele c. eszközbeszerzés pályázat benyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a VP6-19.2.1-32-2-17 kódszámú, Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása c. eszközbeszerzés/bérlés pályázat enyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban  mellékelve)   (írásban mellékelve)   (írásban  mellékelve)  (írásban  mellékelve)   (írásban  mellékelve)   
 6. Előterjesztés a Segítő Kéz Gyógyír Egyesület támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)    (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Rosszcsontok Alapítvány támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)    (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)    (írásban mellékelve)
 9. Egyebek

2018 február 21-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés az NKM Áramszolgáltató Zrt. 2017. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester(írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a polgármester szabadság ütemezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a Segítő Kéz Gyógyír Egyesület támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés az Önkormányzat és a Kunfehértó „Előre” Horgászegyesület között kötendő közfeladat-átruházási megállapodás megkötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Egyebek

2018 január 31-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 

 1. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint az adósság-keletkeztető kitekintő határozat elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve),
 2. Előterjesztés a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Fehértó Np. Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                          (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés a Fehértó Np. Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémium feladatai meghatározatása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda óvodai jelentkezési időpontjának és nyári zárva tartási rendjének meghatározatása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a polgármester cafetéria keretösszege megállapítása tárgyában
  Előadó: Lukács Tamás ÜIB elnök                                                       (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a polgármester 2017. évben kiadott szabadsága tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés a Kunfehértó, 176. hrsz. közterület aszfaltozásához tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés a Képviselő-testül 66/2017.(V.24.)Kt.sz. határozat felülvizsgálata tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés a háziorvossal kötött szerződés 1.számú módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                          (írásos anyag később kerül kiadásra)
 12. Előterjesztés a VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 13. Előterjesztés a VP6-19.2.1.-32-2-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 14. Előterjesztés a VP/-19.2.1..-32-6-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 15. Egyebek
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás