2014 november 26-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Beszámoló a közrend-, a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Kiskunhalasi Rendőrkapitány (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft. között kötendő szerződések tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 9/2014.(XI….) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadá-
sára a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló, többször módo-
sított 14/2003..(X.03.) számú rendeletének módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés a Képviselő-testület 10/2014.(XI….) önkormányzati rendelet-tervezetének elfoga-
dására a szociális tûzifa juttatás szabályairól
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. n. évi alakulásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a Képviselő-testület 11/2014.(XI….) önkormányzati rendelet-tervezetének elfoga-
dására az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, módosított 1/2014.(II.14.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés társulási tanácstagok, felügyelő bizottsági tag és helyettes tag delegálására a Ho-
mokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés az Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosításához
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

9.) Előterjesztés Huszár Zoltán településüzemeltetési csoportvezető fizetés nélküli szabadsága tár-
gyában
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (írásban mellékelve)

10.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)

11.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 szeptember 16-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Tájékoztató Kunfehértó Község Önkormányzata gazdálkodásának 2014. január-július közötti alakulásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 8/2014.(IX….) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi for-dulójához történő csatlakozás tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester (tájékoztató szóban)

5.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 július 29-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Beszámoló a Kiskunhalas Hivatásos Tûzoltóság 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: Orbán Balázs tû.szds. tûzoltóparancsnok (írásban mellékelve)

2.) Tájékoztató a Sör- és Grillfesztiválról
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző (tájékoztató szóban)

3.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7/2014.(…) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester (tájékoztató szóban)

5.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 július 8-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: Harnóczi Erzsébet óvodavezető (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés Partnerségi rend megállapítására a településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés az Önkormányzat által használt KEFAG területének csere útján történő tulajdon-szerzése tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

5.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester (tájékoztató szó-ban)

6.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 június 3-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a “Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regio-nális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgaz-dálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés kere-tében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester (tájékoztató szóban)

4.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 április 28-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5/2014.(….) önkormányzati rendeletének
elfogadására, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6/2014.(….) önkormányzati rendeletének
elfogadására, a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés a „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINőSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés Falugyûlés összehívása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a házi gyermekorvosi szolgálat mûködtetése tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

7.) Tájékoztató a 2014. évi Falunap programtervéről
Előadó: Benke László Mûv.Ház igazgató (írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 március 04-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 4/2014.(….) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) önkormány-
zati rendelet módosításáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a Mûvelődési Ház és Könyvtár 2013. évi mûködéséről és a 2014. évi munkatervről
Előadó: Benke László intézményvezető (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés a „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINőSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás kormányzati funkciószámainak bevezetése tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedélyezése tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

9.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester (szóbeli tájékoztatás)

10.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2014 február 13-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megál-lapítása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(…) önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2/2014.(….) önkormányzati rendeletének elfogadására a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 3/2014.(….) önkormányzati rendeletének elfogadására a hulladékkezelési közszolgáltatásról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a HTKT Társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester (írásban mellékelve)

9.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester (szóbeli tájékoztatás)
10.) Egyebek