Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen szabályok ellenőrzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján.

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

A nem normatív állami támogatás, PÁLYÁZATOK, kimutatása és kötelezettségvállalás teljesítése Kunfehértón 1999-től napjainkig.

Közbeszerzési tervek :

2013-as közbeszerzési terv előterjesztés
2014-ben nem volt közbeszerzés
2015-ben nem volt közbeszerzés
2016-os közbeszerzési terv előterjesztés
2017-es közbeszerzési terv előterjesztés
2018 évi közbeszerzési terv
2019 évi közbeszerzési terv
2020 évi Közbeszerzési terv

Szerződések, engedélyek, dokumentációk

Pályázati Kód
Cím
TOP-3.1.1-16
Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00009
Mini bölcsőde kialakítása Kunfehértón
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00030
Kunfehértó Község központjának csapadékvíz elvezetése
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026 sz.
Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás