Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2019-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

114/2019.(XII.11.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
113/2019.(XII.11.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
112/2019.(XII.11.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
111/2019.(XII.11.)Kt.sz. H a t á r o z a t
FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és Alapító Okiratának módosítása
108/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bruttó összköltség növelése a VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú, „Települések élhetőbbé tétele” című pályázatban
107/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
106/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester 2019. évi jutalma
105/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közmeghallgatás összehívása az Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása tárgyában
104/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
103/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
102/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2020. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
101/2019.(XI.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2020. évi Belső Ellenőrzési Terve
100/2019.(X.18.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
99/2019.(X.18.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
98/2019.(X.18.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Alpolgármester megválasztása
97/2019.(X.18.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
94/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP-3.1.1.16-BK1-2017-00015.sz. pályázathoz tartozó költség-átcsoportosítás
93/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenysége
92/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.- évi fordulójához történő csatlakozás
91/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 207/38. hrsz-ú terület részének értékesítése
90/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 459/9. hrsz-ú terület értékesítése
89/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói 0112/2. hrsz-ú kivett csatorna Magyar Állam tulajdonába adása
88/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. 2019. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatója
87/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
86/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Falu Programban kiírt pályázatok beadása
85/2019.(IX.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
80/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető helyettes megbízása intézményvezetői feladatok ellátására
79/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2018. évi munkája
78/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósága Szeged, együttműködési megállapodás
77/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
76/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2018-2019. évi munkája
75/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2020-2022. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
74/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói 1/3. hrsz-ú ingatlan (Egészségház) megvásárlása
73/2019.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
72/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Egészségház megvételre felajánlása
71/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalas Egyesülete támogatási kérelme
70/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesületének támogatási kérelme
69/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
097/435. hrsz-ú ingatlan cseréje
68/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi működése
67/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
a 2019 évi fürdési szezonnal kapcsolatos döntés
66/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása
65/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről
64/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermekorvosi ellátás 2018. évi munkája
63/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fogászati ellátás 2018. évi munkája
62/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Háziorvosi Szolgálat működtetése
61/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Felnőtt háziorvosi ellátás 2018. évi munkája
60/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértóért Közalapítvány 2018. évi tevékenysége
59/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018. évi munkája
58/2019.(V.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
56/2019.(IV.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
53/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
52 /2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Településrendezési eszközök módosításának elfogadása
51/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés összehívása
50/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Együttműködési megállapodás a Bácsalmási-Jánoshalmi-Kiskunhalasi járások önkormányzataival
49/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község közterületei elnevezésének felülvizsgálata
48/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
47/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
52/23. hrsz-ú ingatlan eladása
46/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói 065, 071/1, 071/2. hrsz-ú külterületi út építéséhez szükséges ingatlanrészek vásárlása
45/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető pályázat elbírálása
44/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Intézményvezetői pályázat véleményezése
43/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenysége
42/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak ellátása
41/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
40/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Védőnői szolgálat 2018. évi tevékenysége
39/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi munkája
38/2019.(III.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázat benyújtása
37/2019.(III.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 459/9. hrsz-ú terület értékesítése
36/2019.(III.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
35/2019.(III.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
34/2019.(III.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2018. évi adóztatása
33/2019.(III.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkája
26/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Víziközmű átadás-átvétel
25/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói „Előre” Horgászegyesülettel kötendő közfeladat átruházási szerződés elfogadása
24/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
23/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme
22/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó külterület 074/41. hrsz-ú terület értékesítése
21/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
064/39. hrsz-ú ingatlanrészének vásárlása
20/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Tófürdő területén partfal bontásának engedélyezése
19/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata
18/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető pályázat meghirdetése
17/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester szabadság ütemezése
16/2019.(II.27.)Kt.sz.H a t á r o z a t
2019. évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez” elfogadása
15/2019.(II.27.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
14/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
NKM Áramszolgáltató Zrt. 2018. évi munkájáról szóló beszámolója
13/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
12/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
11/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
2019. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
10/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
9/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Fehértó Non-porfit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémium feladatai meghatározásáról
8/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
7/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályázat benyújtása
6/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása
5/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Kunfehértó Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítására Tervezési szerződés jóváhagyása
4/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Településrendezési eszközök módosításának elindítása gazdaságfejlesztés támogatása érdekében
3/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Kunfehértó Község Önkormányzata 2019-2021. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
2/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása
1/2019.(I.30.) Kt.sz. Határozat
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás