Önkormányzati
Rendelet száma
Átirányítás a Nemzeti Jogszabálytárba (NJT)
( a rendeletek egységes szerkezetben )
2/1996.(IV.5.) az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról
14/2001.(XI.15.) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
11/2007(IV.27) egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról.
9/2009. (IV.24.) a sportról
17/2011.(X.17.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálásának szabályairól
5/2013.(II.20.) 2013 évi költségvetés
1/2014.(II.14.) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2/2014. (II.14.) a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
5/2014. (IV.30.) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2014. (IV.30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
8/2014. (IX.17.) a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról
1/2015.(II.12.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
 4/2015. (IV.23.) a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
5/2015.(IV.23.) 2015 évi zárszámadási rendelet
13/2015. (XI.19.) a talajterhelési díjról
12/2015. (XI.19.) a helyi adókról
4/2016.(II.18.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
5/2016. (II.18.) Kunfehértó Község Helyi Építési Szabályzatáról
6/2016. (III.31.)  a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
 9/2016. (VI.29.) az önkormányzati támogatások rendjéről
15/2016.(X.27.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vo­natkozó helyi szabályairól
16/2016. (X.27.)  az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
21/2016.(XII.02.) az avar és kerti hulladék égetés, a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
2/2017.(I.26.) sz.  az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7/2017.(III.30.) Kunfehértó Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
9/2017. (IV.28.)  a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról
10/2017. (IV.28.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
12/2017. (V.25.)  a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
14/2017. (VI.29.) A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól
1/2018.(I.31.)  az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
4/2018. (V.30.)  Zárszámadás a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
12/2018.(X.25.)  a gyermekvédelem helyi rendszeréről
15/2018.(XI.29.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
2/2019.(I.30.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
3/2019.(I.31.) a településkép védelméről
5/2019. (IV.24.) a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
7/2019. (V.30.) a 2018 évi költségvetés végrehajtásáról
12/2019.(X.18.) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1/2020.(I.30.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
6/2020.(VII.09.) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
1/2021.(I.29.) a 2021 évi költségvetés
5/2021.(V.28.) a 2020 évi költségvetés végrehajtásáról
8/2021.(VII.30) a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni támogatásról
9/2021.(IX.30.) vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
1/2022.(II.23) az önkormányzat 2022. évi költségvetésről
3/2022.(V.25). a 2021 évi költségvetés végrehajtásáról
11/2022.(X.26.)
a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól
12/2022. (X. 26.)  önkormányzati rendelete a 2022. évi szociális tűzifa juttatás szabályairól
14/2022.(XI.30.)

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2/2023(I.25.)

2023. évi költségvetés

3/2023(II.22.)

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

8/2023(V.31)

Zárszámadás

3/2024. (II. 22.)  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről