Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Név Méltatás, részletek a határozatból
2001.
Günter Vogel
 127/2001.(VI.28.) Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselö-testülete a németországi Göda és Kunfehértó települések kapcsolatainak kiépítéséért, ápolásáért, e kapcsolatok 10. éves évfordulója alkalmából Günter Vogel Úrnak „Kunfehértó Díszpolgára” kitüntetést és tárgyjutalmat adományoz.
Günter Vogel volt az aki 1991-ben a két település közötti alapmegállapodást aláírását kezdeményezte és Kunfehértó polgármesterével aláírta. Az elmúlt 10 év során fáradhatatlanul dolgozott a lakosok, az iskolák, sportolók, vállalkozók közötti kapcsolatok szélesítésén. Személyes példamutatásával élen járt e kapcsolatok ápolásában is.
2003.
Harnóczi Sándor
 67/2003.(V.27.Z)Kt.sz. határozatból
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Harnóczi Sándor (Kunfehértó, Iskola u. 4. sz.) részére a település anyagi értékeinek gyarapításában, a lakó-, és üdülőterület kultúrált kialakításában, közéletének fejlesztésében 1988. óta tanácselnökként, majd három cikluson át polgármesterként végzett odaadó munkájáért, „KUNFEHÉRTÓ DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést adományoz.
2004.
Dr. Budai Dénes
82/2004.(IV,27.Z)Kt.sz. határozatból
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Dr. Budai Dénes 6723 Szeged, Retek u. 9/b. sz. alatti lakos részére a hosszú időn át, kimagasló színvonalon végzett kutató biológusi, egyetemi oktatói munkájával a település hírnevének öregbítéséért „Kunfehértó Díszpolgára” kitüntetést adományoz.
2005.
Lakos Dénes

63/2005. (IV.26.)Kt.sz.határozatból
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Lakos Dénes Kunfehértó, 11. körzet 2. sz. alatti lakos, a KOSZOLG Ker. Kft. ügyvezető igazgatója részére, aki a településfejlesztéséért, népszerűsítéséért, a minőségi sport feltételeinek megteremtéséért és működtetéséért, a szabadidő hasznos eltöltésének intézményes segítéséért hosszú időn át, magas színvonalon végzett önzetlen munkájáért, „Kunfehértó Díszpolgára” kitüntetést adományoz.

2009.
Zsigmond Ambrus
65/2009. (V.26.) Kt.sz. határozatból
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Zsigmond Ambrus a romániai Marosvécs alpolgármestere r
észére, Kunfehértó és Disznajó települések közötti kapcsolat létrejöttében, erősítésében és ápolásában kifejtett aktív közéleti, humanista tevékenységéért, e kapcsolat kiépítésének 5. évfordulója alkalmából „Kunfehértó Díszpolgára” kitüntetést adományoz.
2013.
Mészáros Imre
43/2013.(V.10.)Kt.sz. határozatból
A kunfehértói Általános Iskolában hosszú időn át végzett pedagógusi munkájáért, a polgárőr csoport kialakításában kifejtett munkájáért, a közéletben több cikluson át, önkormányzati  képviselőként, bizottsági elnökként végzett munkájáért, a település 60 éves évfordulójára rendezett helytörténeti vetélkedő, fotó kiállítás megszervezésében kifejtett munkájáért, a településről készült könyv lektori munkájáért „
KUNFEHÉRTÓ DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést adományozza.
2015.
Faddi János
 26/2015.(III.25.)Kt.sz. határozatból
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elismerve a kunfehértói FADDIKORR Kft. tevékenységének több évtizedes töretlen fejlődését, azt az utat, melyet a 4 fős foglalkoztatási létszámtól a 66 fős létszámig bejárt és ezáltal a település legjelentősebb adófizető társaságává vált, Faddi János tulajdonos – ügyvezető részére „KUNFEHÉRTÓ DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést adományozza. A kunfehértói FADDIKORR Kft. tulajdonos-ügyvezetője hosszú éveken át céltudatos, kitartó, fegyelmezett munkával érte el, hogy a társaság az ország egyik legjelentősebb fémmegmunkáló üzemévé váljon. Az országon belül, de az országhatáron túl is jelentős hírnévre tett szert. Termelésük volumenének felfutása, az üzem méreteinek folyamatos növekedése példa értékű. A társaság termelő munkája mellett folyamatosan segítette a település rendezvényeit, a helyi sportéletet.
2016.
Csupity Péter Zoltán
 41/2016.(V.09.)Kt.sz. határozatból
Kunfehértó Képviselő-testülete Csupity Péter Zoltán címzetes főjegyző részére Kunfehértón  több, mint  három  évtizeden át végzett kiemelkedő, pontos, céltudatos VB. titkári és  jegyzői tevékenysége,  a község sportéletének fellendítése érdekében végzett irányító munkája,  a település közösségi és kulturális  életében való aktív részvétele, valamint az  üdülőterület és a  község  fejlesztéséért  kifejtett  erőfeszítéseinek elismeréseként. „KUNFEHÉRTÓ DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést adományoz.
2019.
Dr. Székács István Attila
54/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t

„Kunfehértó Díszpolgára” és „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása

 Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben „Kunfehértó Díszpolgára ” kitüntetést adományoz:

Dr. Székács István Attila háziorvos részére

2022.
Peter
Beer
48/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t

„Kunfehértó Díszpolgára” és „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása

 Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben „Kunfehértó Díszpolgára ” kitüntetést adományoz:

Peter Beer részére

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás