Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Képviselő-testületi előterjesztések
2024 évben

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. május 27-én (hétfő) 8:30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Beszámoló a háziorvosi ellátás 2023. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Beszámoló a fogorvosi ellátás 2023. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Kunfehértó Község Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési jelentése
  Előadó: Kissné dr. Baics Ágnes jegyző (írásban mellékelve) 
 1. Javaslat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Fehértó Non-Profit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. A Fehértó Non-Profit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Képviselő-testület 42/2024. (IV. 12.) Kt. számú határozata szerint
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. A Fehértó Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. évre vonatkozó beszámolójának, valamint 2023-as és 2024-es évi munkatervének benyújtása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. május 9-én (csütörtök) 8:15 órai kezdettel a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. Szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása

Előadó: Kissné dr. Baics Ágnes jegyző (írásban mellékelve)

 1. Az Erdei tér elektromos hálózatának kiépítése

Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. április 29-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló a szociális étkeztetés 2023. évi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester  (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló a védőnői szolgálat 2023. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)
 1. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2023. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2023. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Nyári szünidei gyermekétkeztetés 2024. évi ellátása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A kunfehértói 1157/8/C helyrajzi számon felvett, 27 m2 alapterületű üzlet adásvétele kapcsán Kunfehértó Község Önkormányzatának elővásárlási joggyakorlása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Képviselő-testület 42/2024. (IV.12.) Kt. számú határozata szerint
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Fehértó Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. évre vonatkozó beszámolójának, valamint 2023-as és 2024-es évi munkatervének benyújtása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. április 22-én (hétfő) 8:15 órai kezdettel a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. „A kunfehértói sportcsarnok energetikai korszerűsítése” tárgyú, (TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00047) számú közbeszerzései eljárásában döntéshozatal a benyújtott ajánlatok alapján
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. április 12-én (péntek) 13:00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart.

Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. Kérelem a képviselő-testület 105/2023. (XI.29.) Kt. számú határozatának módosításáról (Kunfehértó Község Önkormányzatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve)
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetőjének kötelezése a Vadász büfé beszedett, illetőleg beszedni elmulasztott bérleti díjainak elszámolására és a hátralék behajtására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A Fehértó Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. évre vonatkozó beszámolójának, valamint 2023-as és 2024-es évi munkatervének benyújtási kötelezettsége
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról
  Előadó: Kissné dr. Baics Ágnes jegyző (írásban mellékelve) 
 1. Beszámoló az adóztatás helyzetéről
  Előadó: Kissné dr. Baics Ágnes jegyző (írásban mellékelve) 
 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Továbbképzési Programjának módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Fehértó Non-profit Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 1. Fehértó Non-profit Kft. 2024. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  
 1. Önkormányzati tulajdonban álló, Fehértó Non-profit Kft. által bérbe adott falubeli ingatlanok bérleti díjainak emelése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)  
 1. Önkormányzati tulajdonban álló, Fehértó Non-profit Kft. által bérbe adott tóparti büfék bérleti díjainak emelése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A Fehértó Non-profit Kft. üzemeltetésében lévő főzőkonyha ételkiszállításához szükséges beruházás
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. március 11-én (hétfő) 14:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart, melyre Önt meghívom.

Az ülés napirendjén szerepel:

1. A település gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására kiírt pályázatra beérkezett pályázati anyag elbírálása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. február 22-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

Az ülés napirendjén szerepel: 

 1. 2023 évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A polgármester szabadság ütemezése
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A Kunfehértó Község Önkormányzata 2025-2027. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Szociális étkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés tárgyában kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A képviselő-testület 73/2023. (VIII.30.). Kt. számú határozatának felülvizsgálata
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Fehértó Non-profit Kft 2024. évre vonatkozó üzleti terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. január 31-én (szerda) 17:00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében nyílt ülést tart!

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

 Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
  Előadó: Czagány-Mákos Roberta ÜIB elnök (írásban mellékelve) 
 1. Tájékoztatás a polgármester 2023. évben kiadott szabadságáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. „Általános iskolák felvételi körzetének megállapításához véleménykérés”
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. 2024 évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. A település gyerekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására kiírt pályázat benyújtási és elbírálási határidejének ismételt meghosszabbítása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. A közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Fehértó Non-profit Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti terv elfogadása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Egyebek

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2024. január  9-én (kedd) 8:15 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében rendkívüli nyílt ülést tart, melyre Önt meghívom.

Az ülés napirendjén szerepel:

 1. Fehértó Non-Profit Kft. TOP PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2023-0015 (Óriás csúszda Kunfehértó) építési engedélyeztetéséhez, kivitelezéséhez írásban foglalt tulajdonosi hozzájárulás kérés
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 
 1. Magyar Falu Programban kiírt pályázat benyújtása MFP-ÖTIBF/2024/OJKJF „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. Önkormányzati tulajdonban álló LOY-702 forgalmi rendszámú Mercedes Actros gépjármű értékesítése pályázati összegtől eltérő vételáron
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 1. A közétkeztetés vonatkozásában kialakult vitás helyzetre alkalmazható szabályozás kidolgozása
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 2. Renault értékesítése előterjesztés- ismételt pályázati kiírás (írásban mellékelve)

 

MFP pályázatok

Időjárásállomás