Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

1988.
id.Harnóczi Sándor
és
id.Békési János
1992.
Trillsam Márton
2003.
Wágner Aladárné
68/2003.(V.27.Z)Ktsz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Wágner Aladárné (Kunfehértó, Petőfi u. 41. sz.) 40 éven, ezen belül Kunfehértón 33 éven át végzett kiemelkedően lelkiismeretes tanítói munkájáért, a kunfehértói kisgyermekek töretlen lendületű neveléséért és a közéletben hosszú időn át kifejtett aktív szerepvállalásáért „KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉGÉRT” kitüntetést adományoz.
2004.
Horvai István
83/2004.(IV.27.Z)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Horvai István Kunfehértó, Kinizsi u. 3. sz. alatti lakos részére a kunfehértói gyermekekért hosszú éveken keresztül, töretlen lelkesedéssel végzett pedagógusi munkájáért, a zene, az éneklés megszerettetéséért, humanista tevékenységéért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.
2004.
Horvai Istvánné

84/2004.(IV.27.Z)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Horvai Istvánné Kunfehértó, Kinizsi u. 3. sz. alatti latos részére a kunfehértói gyermekekért hosszú éveken keresztül, töretlen lelkesedéssel végzett pedagógusi munkájáért, a zene megszerettetéséért, humanista tevékenységéért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.

2005.
Lajkó Gyuláné
64/2005. (IV.26.Z)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Lajkó Gyuláné Kiskunhalas, Mártírok u. 34.\sz. alatti lakos részére a Kunfehértói Általános Iskolában hosszú időn át végzett pedagógusi munkájáért, különös tekintettel az elmúlt 10 évben kifejtett igazgatói tevékenységére „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.
2005.
Dr. Stein
János

65/2005. (IV.26.Z)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Dr. Stein János Kiskunhalas, Batthyány u. 43. sz . alatti lakos részére a település külkapcsolatainak kialakításában és ápolásában hosszú időn át végzett munkájáért „Kunfehértó Községért”‘kitüntetést adományoz. 

2006.
Hegyes Lajosné

80/2006. (V.30.Z)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Hegyes Lajosné Kunfehértó, Táncsics u. 34. sz. alatti lakos részére a Kunfehértói Postahivatal élén hosszú időn át végzett munkájáért, az emellett kifejtett karitatív, humanista tevékenységéért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.

2006.
Hunyadi János

81/2006.(V.30.Z)Ktsz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Hunyadi János Kunfehértó, Nádor u. 2. sz. alatti lakos részére a település története megörökítésében, hosszú időn át végzett tevékenységéért a Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz

2007.
„Holdruta” Kunfehértói Fiatalok
 Egyesülete
53/2007.(V.15.)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete részére a település fiataljainak összefogásáért, szabadidős programok szervezéséért, aktív humanista tevékenységéért, „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz
2007.
Idősek Klubja

54/2007.(V.15.)Kt.sz. határozat 
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Gondozási Központ Idősek Klubja részére a kulturális hagyományok színvonalas és hosszú évek óta tartó ápolásáért, a település hírének Öregbítéséért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.
2008.
Nagy István
56/2008. (IV.28.)Kt.sz. határozat
Kunfehértó Község Képviselő-testülete Nagy István Kunfehértó, Kossuth u.29.sz. alatti lakos részére, a sport terén hosszú időn keresztül kifejtett áldozatos munkájáért, kulturális hagyományőrző, aktív humanista tevékenységéért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz
2008.
Huszár Ferenc
58/2008.(IV.28.)Kt.sz. határozatból
Kunfehértó Község Képviselő-testülete id. Huszár Ferenc Kunfehértó, Erdei F. tér l.sz. alatti lakos részére a település közösségi életének hosszú időn át történő fejlesztéséért, a vadászati kultúra népszerűsítéséért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.
2015.
Kurgyis Gábor

27/2015.(III.25)Kt.sz. határozatból
Kurgyis Gábor Antal 12 éven keresztül tagja volt az Önkormányzatnak, ezen idő alatt  Pénzügyi Bizottság elnökeként, alpolgármesterként végezte közéleti munkáját. A „Kunfehértóért” Közalapítvány kuratóriumának 2006. óta tagjaként, majd 2010. óta a kuratórium elnökeként fejtett ki a közjó érdekében jelentős tevékenységet. A település legfontosabb beruházásának, a szennyvízhálózat kiépítésének előkészítésében, beindításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Kurgyis Gábor Antal az Arany Kapu Zrt vezérigazgató-helyetteseként folyamatosan segítette a település fejlődését.

2017. 47/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t

Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Alapszervezete részére „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Alapszervezete részére a helyi rendezvényeken való aktív részvételért, közösségi tevékenységéért, karitatív jellegű összefogásaiért, a rászorulók  támogatásáért, „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.

Indoklás: 

A tizenkét éve alakult Szervezet, aktív részese a Kunfehértói közösségi életnek. Megalakulásuk óta, minden helyi rendezvényen képviseltetik magukat, segédkeznek az események lebonyolításában, vendégül látják a résztvevőket.

Minden év januárjában Asszonybált tartanak, amely meghatározó helyi programmá vált. Ennek bevételéből hagyományosan az idősek részesülnek gyógyszertámogatás formájában.

Éves rendszerességgel ruha-, illetve könyvbörzét tartanak, melyek bevételeit karitatív célokra használnak fel.

Az adventi időszakban, pedig a rászoruló családok részére állítanak össze, majd osztanak ajándékcsomagokat.

48/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t

Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt. részére „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt. részére a helyi rendezvények rendszeres támogatásáért, a település fejlődésében való aktív közreműködésért, a település hírnevének tevékenységével való növeléséért „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz.

Indoklás: 

Az Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt. aktív részese a Kunfehértói közösségi életnek. Szorosan együttműködik az Önkormányzattal, annak vezetésével. Rendszeresen lehet számítani segítségére a rendezvények lebonyolításának támogatásában. Tevékenységével, termékeivel viszi hírnevét a településnek.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.

2019. 54/2019.(IV.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t

„Kunfehértó Díszpolgára” és „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz:

Csicsák Györgyné pedagógus részére (posztumusz)

Schneider Lászlóné nyugdíjas pedagógus részére

Fischer Lászlóné nyugdíjas pedagógus részére

2022. 48/2022.(IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t

„Kunfehértó Díszpolgára” és „Kunfehértó Községért” kitüntetés adományozása

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben „Kunfehértó Községért” kitüntetést adományoz:

Madarász József részére

Ficsór Béla részére

ExtractumPharma Zrt. részére

 

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás