2015-ös évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

1/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása
3/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kovács Mihály féle, 0152/15. hrsz-ú terület megvásárlása
4/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Százszorszépföld Egyesület alapítása
5/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
TERRA-LINE Kft. és az Önkormányzat között fennálló peres ügy egyezséggel történő lezárása
6/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal munkája
7/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
8/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi nyári zárva tartásának engedélyezése
9/2015.(II.11.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása
14/2015.(II.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
15/2015.(II.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve
16/2015.(II.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalás
19/2015.(III.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
20/2015.(III.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas HTP 2014. évi munkája
21/2015.(III.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
22/2015.(III.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
23/2015.(III.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
KÖSZOLG SC lőtér kialakítása iránti kérelme
28/2015.(IV.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
30/2015.(IV.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
31/2015.(IV.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
2014. évi költségvetési pénzmaradvány felosztása
33/2015.(V.21.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
34/2015.(V.21.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
35/2015.(V.21.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása
36/2015.(V.21.)Kt.sz H a t á r o z a t
„Kunfehértóért” Közalapítvány beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása
41/2015.(VI.09.)Kt.sz H a t á r o z a á r o z a t
„Általános Iskola Sportcsarnok felújítása” pályázat benyújtása
42/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
43/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2014/15. nevelési évben végzett munkája
44/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása
45/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 3.sz. módosításának elfogadása
46/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működése
47/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Település komplett vízi közművének üzemeltetésére vonatkozó szerződés-tervezet elfogadása
49/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
50/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosítása
51/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó 0152/15 hrsz-ú területből 900 m2 terület beadása
52/2015.(VI.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete támogatás iránti kérelme
54/2015.(VII.21.)Kt.sz H a t á r o z a á r o z a t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
55/2015.(VII.21.)Kt.sz H a t á r o z a á r o z a t
Kunfehértó 0152/15. hrsz-ú területből 900 m2 terület bérlőjének módosítása
56/2015.(VIII.07.)Kt.sz H a t á r o z a á r o z a t
„Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Kunfehértón” pályázat beadása
58/2015.(VIII.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
59/2015.(VIII.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
60/2015.(VIII.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
61/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
62/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
fordulójához történő csatlakozás
63/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése

64/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Varró István Kftó, Radnóti u. 462/1. hrsz-ú területéből 561 m2 terület megvásárlása

65/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t

Kunfehértó 1927. hrsz-ú ingatlan területének rendezéséhez szükséges megosztás

66/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t

„Kunfehértó Község Önkormányzata műfüves futballpálya építése” pályázat beadása

67/2015.(IX.23.)Kt.sz H a t á r o z a  t

2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások

72/2015.(X.21.)Kt.sz H a t á r o z a  t

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása

73/2015.(X.21.)Kt.sz H a t á r o z a  t

2015. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv módosítása

74/2015.(X.21.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2016. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv elfogadása

 75/2015.(X.21.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
76/2015.(XI.18.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
77/2015.(XI.18.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Közrend-, közbiztonság helyzete
78/2015.(XI.18.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv, ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban” című pályázat szakmai megvalósításának elfogadása
79/2015.(XI.18.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezése
80/2015.(XI.18.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
81/2015.(XI.18.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének belső átcsoportosítása