Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Szakmai tevékenység, programok

A HOLDRUTA Egyesület 1999-ben alakult tizenhat alapító taggal.
Az Egyesület nevét a Közép Európában egyedül Kunfehértón található virginiai holdruta páfrányról kapta.
Az Egyesület alapításának célja, hogy összefogja és támogassa azokat a fiatalokat, akik úgy érzik, hogy munkájukkal segíthetik a község fejlõdését.
Az Egyesület tagsága munkáját önkéntesen, non-profit jelleggel végzi.

Az Egyesület tevékenységi köre:
¢ Szabadidõs programok szervezése és lebonyolítása
¢ A falu környezetének védelme, környezeti nevelés
¢ Az idegenforgalom fejlesztése, a falu hírnevének ápolása
¢ A falu kulturális életének fellendítése
¢ Hagyományõrzés
¢ A falu szociális problémáinak enyhítése, prevenciós tevékenység
¢ Együttmûködés más civil szerve-zetekkel
¢ Térségi, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, az EU integráció elõsegítése helyi szinten

A fenti tevékenységeket alapvetõen pályázati forrásokból kívánjuk megvalósítani, azonban számítunk a magánszemélyek, helyi vállalkozások, és az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatására is.
Reméljük ez a rövid tájékoztató felkeltette érdeklõdését az Egyesületünk tevékenysége iránt.
Amennyiben a programjaink terve-zésével, megvalósításával kapcsolatos kérdése lenne, kérjük keressen meg bennünket a tájékoztató elsõ oldalán lévõ címen.

– Holdruta –
Kunfehértói Fiatalok Egyesülte

Kérjük támogassa adója 1 százalékával Egyesületünket!
Adószámunk: 18357668-1-03

Programjaink:
” Immár hagyományosnak tekinthetõ a nyári szünetben megrendezésre kerülõ gyermekhét, amikor egész napos programokkal várjuk a gyerekeket.
” Karácsonykor és Húsvétkor kézmûves foglalkozásokat tartunk az általános iskolás korosztály számára.
” Több alkalommal szerveztünk gyere-keknek gyalogtúrát a környezõ erdõkbe és az ország különbözõ tájaira.
” A községben élõ emberek alkotásaiból kiállításokat szerveztünk.
” Egyesületünk tagjai állandó segítõi a községi programoknak, mint például a falunap, vagy a sörfesztivál.
” Állandó programunk a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen létrehozott és mûködtetett Ifjúsági Klub, ahol prevenciós jellegû elõadásokat, valamint játékos-közösségfejlesztõ foglalkozásokat tartunk a szabadidõ hasznos eltöltése céljából.
” Az Egyesület több, térségi civil szervezettel tart kapcsolatot

 

Cím:
6413 Kunfehértó
Szabadság tér 7

elérhetõ :
telefon 77 / 407-105
E-mail : kfto.gondozasi@gmail.com, gondozasi@kunfeherto.hu

Nagy István
Elnök

Elérhetõ :
Telefon 77 / 407-105
E-mail : holdruta@freemail.hu, holdruta@kunfeherto.hu

MFP pályázatok

Időjárásállomás