Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Kunfehértó Község Önkormányzata A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §. alapján pályázatot hirdet

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2020. március 1 – 2025. 02. 28-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Ady E. u. 4. szám

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet valamint az Nkt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
  • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
  • 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló kinevezés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz,

-az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési program

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,

-szakmai tapasztalat igazolása másolattal,

-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, mely szerint a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,

-nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik,

-pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

-nyilatkozat, hogy a pályázó kéri, vagy nem kéri a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján való megjelenést követő 30. nap.  (2020. január 6.)

A pályázattal kapcsolatos további információ: A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Huszár Zoltán polgármester, tel: 06/77/507-102, vagy Kónya Tímea Renáta jegyző, tel: 06/77/507-101.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kunfehértó Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat-óvodavezető”.

– Személyesen: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.)

– A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „pályázat-óvodavezető” tárgy megjelöléssel 1 példányban papíron és 1 példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

MFP pályázatok

Időjárásállomás