Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Kunfehértó Község  Helyi  Választási Bizottsága
26/2019 (X/14.) HVB. h

Kunfehértó Község  Helyi  Választási Bizottsága  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)307/N .§ (1)bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

Határozatot

Kunfehértó Községben a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt, a megválasztott képviselők neve:

 1. Szalai László független
 2. Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn független
 3. Czagány-Mákos Roberta független
 4. Dr. Hegyes Edina független
 5. Harnóczi Sándor független
 6. Sarok Tibor független

A határozat ellen fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottságához címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 16. napján 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben terjeszthet elő.

 

A fellebbezésnek tartalmazni kell:

– a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját (jogszabálysértésre történő hivatkozás),

–  a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

-a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Kunfehértó község lakosainak száma 2019. január 1. napján 2.233 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint, a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-a alapján az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§ (3) bekezdése alapján, ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

Kunfehértón a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő választáson 14 jelölt indult egyéni listán képviselőnek. A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és megállapította, hogy

 

 1. Oravecz -Szabó Tímea független jelölt 301 db
 2. Sarok Tibor független jelölt 411 db
 3. Dr. Hegyes Edina független jelölt 434 db
 4. Juhász-Vedresné Szabó Ibolya Fidesz-KDNP 389 db
 5. Törteliné Salac Éva független jelölt 386 db
 6. Czagány -Mákos Roberta független jelölt 547 db
 7. Harnóczi Sándor független jelölt 428 db
 8. Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn független jelölt 555 db
 9. Czifráné Nagy Edit független jelölt 151 db
 10. Ragadics Ferenc független jelölt 171 db
 11. Huszár Zoltán független jelölt 542 db
 12. Katus Károly független jelölt 330 db
 13. Szalai László független jelölt 642 db
 14. Fazekas Csaba független jelölt 284 db

 

érvényes szavazatot kapott.

 

Tekintettel arra, hogy Huszár Zoltánt polgármesternek megválasztották és szavazategyenlőség nem állt fenn, a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot az alábbi 6 fő kapta:

 

 1. Szalai László                                    független
 2. Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn független
 3. Czagány-Mákos Roberta               független
 4. Dr. Hegyes Edina                független
 5. Harnóczi Sándor független
 6. Sarok Tibor             független

                                                                                                         

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

 

A határozat a Ve. 200.§-ában, 307/N.§ (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221-226.§- ain, valamint a 241.§ (2) bekezdésén  alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

 

Kunfehértó, 2019. október 14.

 

 

Dr. Kovács Mária

HVB elnöke

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás