Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2024
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Kunfehértó Község Polgármesterének 
E l ő t e r j e s z t é s e

A Képviselő-testülete 2020. január 29-i ülésére döntés az Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2019. (IV.24.) Kt.sz. határozatában – tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/TH/1776-2/2019. számú megkeresésére – megállapította az Erdei Ferenc tér, Úttörő tér, valamint a Vöröshajnal utca közterületek elnevezéseinek megváltoztatásának szükségességét. A Képviselő-testület célszerűnek látta a lakosság bevonását az említett közterületek elnevezésének megváltoztatásába, ezért a 105/2019.(XI.27.) Kt.sz. határozatával közmeghallgatás összehívásáról döntött az Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása tárgyában.

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló (továbbiakban: Mötv. ) 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §. (2) bekezdése értelmében

(2) a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

  1. a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
  2. b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

 

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint Erdei Ferenc nevének használata közterület vagy közintézmény elnevezésben nem javasolt, az Úttörő és a Vörös hajnal kifejezések a XX. századi önkényuralmi rendszerre közvetlenül utalnak, közterület vagy közintézmény neveként nem használhatók.

A 2020. január 16. napján 17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatás eredményeképpen az Erdei Ferenc tér közterület elnevezése vonatkozásában Erdei tér, az Úttörő tér közterület elnevezése vonatkozásában Platán tér, a Vöröshajnal utca közterület elnevezése vonatkozásában Hajnal utca elnevezésre tettek javaslatot a megjelentek.

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 8/2014. (IX.17.) számú önkormányzati rendelete 8. § alapján:

 

  • A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
  • A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az önkormányzati képviselő és Kunfehértó közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.
  • A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményezi.

 

9.§ Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

  1. § (1) A megállapított közterületnév és településrész-név a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól mindenki köteles az új elnevezést használni.

(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Kiskunhalasi Járási Hivatalt, a Járási Földhivatalt, a területileg illetékes rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltozás kezdeményezőjét

(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utca névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

(4) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

A lakcímváltozás következtében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. § értelmében „a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 9. melléklete alapján a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás illetékmentes, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor (vagyis ha az okmánycsere oka költözéssel nem járó lakcímváltozás).

Az Itv. 33. (2) bekezdés 50. pontja értelmében a vállalkozói igazolvánnyal, valamint az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes.

A közterület nevének módosítása során az ingatlanok adatváltozásait a Központi Címregiszter Rendszerben (KCR) a Polgármesteri Hivatal átvezeti, a földhivatal nem folytat le ingatlan- nyilvántartási eljárást.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében: a változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

Fentieken túl, a forgalmi engedélyek, vállalkozói engedélyek cseréje mellett számolni kell a pénzintézeteknél keletkező bejelentési kötelezettséggel is, mely a lakosok, vállalkozások és egyéb érintettek számára időbeli ráfordítást is igényel.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT:

  1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Erdei Ferenc tér közterület elnevezését Erdei tér elnevezésre,

az Úttörő tér közterület elnevezését Platán tér elnevezésre,

és a Vöröshajnal utca közterület elnevezését Hajnal utca elnevezésre változtatja meg.

 

  1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Kónya Tímea Renáta jegyző

Értesül:          Kónya Tímea Renáta jegyző

Horváth Judit ügyintéző

 

Kunfehértó, 2020. január 20.

 

Huszár Zoltán

polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás