A helyi önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata !