2016-os évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

1/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
 2/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása
3/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Általános iskolai felvételi körzet megállapítása
4/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása
5/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Huszár Zoltán polgármester cafeteria juttatása
6/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kötelező önkormányzati feladat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak
7/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2016. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
8/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t 
Huszár Zoltán polgármester jutalmazása
9/2016.(I.20.)Kt.sz H a t á r o z a  t
„Amatőr Zenekarok Találkozója” program támogatására pályázat benyújtása a Nemzeti
Kulturális Alaphoz
13/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
14/2016.(II.17.)Kt.sz.H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Településfejlesztési Koncepció elfogadása
15/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Településszerkezeti terv és leírás elfogadása
16/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása
17/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda 2016. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása
18/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda 2016. évi nyári zárva tartásának engedélyezése
19/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26.
napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása
20/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Együttműködés Jánoshalma Város Önkormányzatával a Nyitnikék Biztos Kezdet
Gyerekház működtetése tárgyában
21/2016.(II.17.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő előzetes kötelezettségvállalások
22/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
23/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
24/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzatnál és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről jelentés
25/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2015. évi pénzmaradvány felosztása
26/2016.(III.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal munkája
27/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
28/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési szakember álláshelyére pályázat kiírása
29/2016.(III.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Dr. Kolozsvári Renátó ügyvéd által előterjesztett 2. sz. fizetési felszólítás
33/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
34/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kiskunhalas HTP 2015. évben végzett munkája
35/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Falugyűlés összehívása
36/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t 
Mosolyvár Óvoda maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése
37/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértói Művelődési Ház és Könyvtár épületén létesítendő villámhárító rendszer
kiépítése
38/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértói Tófürdő területén elektromos hálózat bővítése
39/2016.(IV.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértói műfüves futballpálya bérleti díjának megállapítása
42/2016.(V.09.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Pályázatíró cég kiválasztása
43/2016.(V.09.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő előzetes kötelezettségvállalások
44/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
45/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
46/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat és az „Előre” Horgászegyesület között kötendő haszonbérleti szerződés elfogadása
47/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Óvodavezető pályázat kiírása
48/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete – kunfehértói csoportja támogatása
49/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
BKM-i Önkormányzat és Kunfehértó Község Önkormányzata között kötendő kommunikációs együttműködési megállapodás
50/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértói 393/10. hrsz-ú ingatlan bérbeadásának meghosszabbítása
51/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértóért Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadása
52/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
2016. évi szünidei gyermekétkeztetésre nyári szünet idejére
53/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
„Általános Iskola Sportcsarnok felújítása” pályázat beadása
54/2016.(V.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
2016. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
58/2016.(VI.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Magyar Vöröskereszt BKM-i Szervezete támogatása
59/2016.(VI.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működése
60/2016.(VI.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
61/2016.(VI.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Képviselő-testület, tájház épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló 11/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos módosító javaslat
62/2016.(VI.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének megállapítása
65/2016.(VII.18.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Gazdasági Programjának elfogadása
66/2016.(VII.18.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) megbízása
67/2016.(VII.18.)Kt.sz H a t á r o z a t
Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
68/2016.(VII.18.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzati Nonprofit Kft. alapítása
70/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft- vel kötendő Támogatási Szerződés elfogadása
71/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
72/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Közalkalmazottak átvétele a Fehértó Np Kft-be
73/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Együttműködési Megállapodás közfoglalkoztatási feladatok ellátására
74/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
KÖSZOLG Sport Club Kunfehértó támogatási kérelme
75/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
76/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
77/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Szélmalom Patika Bt. Bérleti Szerződés 2.sz. módosítása
78/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármester szabadság ütemezése
79/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Művelődési Ház és Könyvtár intézmény megszüntetése
80/2016.(VIII.24.)Kt.sz H a t á r o z a t
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület által tartandó rendezvényhez történő hozzájárulás
83/2016.(IX.12.)Kt.sz H a t á r o z a t
TOP 2.1.3-15 számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázat benyújtása
84/2016.(IX.12.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó kerékpárút tervezéséhez forrás biztosítása
85/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
86/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Közszolgáltatási Szerződés megkötése
87/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. Üzleti Tervének elfogadása
88/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Szociális célú tüzifa igénylés 2016. évben
89/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás
90/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
ASP pályázat benyújtásának támogatása
91/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata részére történő felajánlás
92/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Bérleti Szerződés módosítása
93/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása
94/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön nyújtása
95/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Vadász Vendéglő közterület-használati díj ügye
97/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Döntés a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás megkötésére
98/2016.(IX.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1. napjától történő biztosításáról
102/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
103/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Fehértó Non-profit Kft. Szervezetési és Működési Szabályzatának elfogadása
104/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2016. évi üdülési szezon tapasztalatai
105/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzat 2016. III. negyedéves gazdálkodásának alakulása
106/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzat Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő tulajdonrésze elidegenítése
107/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
„MOL Zöldövezeti Program” pályázat beadása
108/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
109/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
„Kunfehértóért” Közalapítvány támogatása
110/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata
111/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Dr. Kazinczi Ferencné  földbérleti kérelme
112/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Ingóságok ingyenes használatba adása a Horgászegyesület számára
113/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
2016. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
114/2016.(X.26.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
115/2016.(XI.14.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény megszüntetése
116/2016.(XI.14.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása
117/2016.(XI.14.)Kt.sz H a t á r o z a  t
MÁV Zrt Pályavasúti Területi Igazgatósága Szeged, együttműködési megállapodás kérelme
118/2016.(XI.14.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Fedett piactér építése pályázat
119/2016.(XI.14.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Gépjármű beszerzése
121/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
122/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Közrend-, a közbiztonság helyzete
123/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértó Község 2015. évi környezeti állapotértékelése
124/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2017. évi Belső Ellenőrzési Terve
125/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
61/2016.(VII.28.)Kt.sz. határozat módosítása
126/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
91/2016.(VII.28.)Kt.sz. határozat módosítása
127/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére –
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” c. pályázat
128/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Polgármester 2016. évi jutalma
129/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Magyar Vöröskereszt Helyi Csoportjának támogatási kérelme
130/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének
131/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása
132/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2017-2019 évekre várható, adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, valamint saját bevételeinek összege
133/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Informatikai eszköz átadása Rendőrkapitányság részére
134/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Megbízási szerződés kötése kóbor állatok befogása céljából
135/2016.(XI.30.)Kt.sz H a t á r o z a  t
Humán Erőforrásért Egyesülettel Együttműködés Megállapodás megkötése
141/2016.(XII.07.) H a t á r o z a t  
„VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú „ A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése „ pályázat benyújtása