Képviselő-testületi előterjesztések

2016. november 30-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Beszámoló a közrend-, a közbiztonság helyzetéről
  Előadó: Tartott Zsolt r.őrnagy (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetés, a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Tájékoztatás Kunfehértó Község 2015. évi környezeti állapotértékelése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzatának 2017. évi Belső Ellenőrzési Terve tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a 61/2016.(VII.28.)Kt.sz. határozat módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a 91/2016.(VII.28.)Kt.sz. határozat módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” c. pályázat tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda 2016. évi téli szünet idejére történő zárva tartásának engedélyezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés a Polgármester 2016. évi jutalma tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 13. Egyebek

2016. október 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület 15/2016.(…….) önkormányzati rendeletének elfogadására, az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a Képviselő-testület 16/2016.(…….) önkormányzati rendeletének elfogadására, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. Szervezetési és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Tájékoztató a 2016. évi üdülési szezon tapasztalatairól
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Tájékoztató az Önkormányzat   III. negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés az Önkormányzat Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő tulajdonrésze elidegenítése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a „MOL Zöldövezeti Program” pályázat beadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés a „Kunfehértóért” Közalapítvány támogatása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés a haszonbérleti szerződések felülvizsgálata tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés a Kazinczi Ferencné  földbérleti kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés ingóságok ingyenes használatba adása a Horgászegyesület számára tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 13. Előterjesztés 2016. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Egyebek

2016. szeptember 28-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 13/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán  polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 14/2016.(IX.29.) önkormányzati rendeletének elfogadására, a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló, 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés Közszolgáltatási Szerződés megkötése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés a Fehértó Np. Kft. Üzleti Tervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés szociális célú tűzifa igénylésre 2016. évben
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés a ASP pályázat benyújtásának támogatása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata részére történő felajánlás tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

9.) Előterjesztés Bérleti Szerződés módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

10.) Előterjesztés az Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

11.) Előterjesztés a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön nyújtása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

12.) Előterjesztés közterület-használati díj elengedése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

13.) Előterjesztés közterület-használati díj mérséklése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

14.) Előterjesztés Ádám Dóra támogatási kérelme tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

15.) Tájékoztató a kötelező bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1. napjától történő biztosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

16.) Egyebek

2016. júniusi 28-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Beszámoló a Mosolyvár Óvoda 2015/16. nevelési évéről
Előadó: Harnóczi Erzsébet vezető óvónő (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 8/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 4/2016.(II.18.) önkormányzati rende-let módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 9/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására, az önkormányzati támogatások rendjéről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Előterjesztés a Képviselő-testület 10/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására, a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt BKM-i Szervezete támogatási iránti kérelme tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
7.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
8.) Előterjesztés a Képviselő-testület 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló, 4/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
9.) Elterjesztés a Képviselő-testület, tájház épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló 11/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos módosító javaslat tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
10.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének megállapítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
11.) Egyebek

2016. május 25-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés az Önkormányzat és az Előre Horgászegyesület között kötendő haszonbérleti szerződés elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Képviselő-testület 7/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés óvodavezető pályázat kiírása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatási iránti kérelme tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a BKM-i Önkormányzat és Kunfehértó Község Önkormányzata között kötendő kommunikációs együttműködési megállapodás tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a kunfehértói 393/10. hrsz-ú ingatlan bérbeadásának meghosszabbítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Egyebek

2016. április 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 • Beszámoló a Kiskunhalas HTP 2015. évben végzett munkájáról
  Előadó: Babud Jenő tű. ezredes kirendeltségvezető (írásban mellékelve)
 • Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 • Egyebek

2016. március 30-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

2.) Jelentés az Önkormányzat és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés a 2015. évi pénzmaradvány felosztása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés Dr. Kolozsvári Renátó ügyvéd által előterjesztett 2.sz. fizetési felszólítás tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

8.) Egyebek

 

2016. február 17-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda 2016. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda 2016. évi nyári zárva tartásának engedélyezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés együttműködésre Jánoshalma Város Önkormányzatával a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház működtetése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

8.) Új Településfejlesztési Koncepció és új Településrendezési eszközök elfogadása
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

9.) Egyebek


2016 január 20-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2/2016.(I.21.) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat tulajdonában lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról szóló, 2/1996.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzet megállapítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés Huszár Zoltán polgármester cafeteria juttatása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés kötelező önkormányzati feladat átadására a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés a 2016. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)