Képviselő-testületi előterjesztések
2015 december 16-i nyílt testületi-ülésre
Az „(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés a Képviselő-testület 14/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosí-tásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat tulajdonában lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozá-sáról szóló, 2/1996.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzet megállapítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Előterjesztés Huszár Zoltán polgármester cafeteria juttatása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (írásban mellékelve)
7.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések
2015 november 18-i nyílt testületi-ülésre
Az „(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Beszámoló a közrend-, a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Kiskunhalasi Rendőrkapitány (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 11/2015.(XI.19.) önkormányzati rendeletének elfogadására, a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 12/2015.(XI.19.) önkormányzati rendeletének elfogadására, a helyi adókról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Előterjesztés a Képviselő-testület 13/2015.(XI.19.) önkormányzati rendeletének elfogadására, a talajterhelési díjról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Tájékoztató Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi helyzetéről, előre vetítve a 2016. évi pénzügyi lehetőségeket
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Előterjesztés a Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv, ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban” című pályázat szakmai megvalósításának elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
7.) Előterjesztés a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
8.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
9.) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének belső átcsoportosításához 2
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
10.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
11.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések 
2015 október 21-i nyílt testületi-ülésre
Az „(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

1.) Előterjesztés a 2015. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv módosítása tárgyában
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a 2016. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv elfogadása tárgyában
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző (írásban mellékelve)
3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (előterjesztés szóban)
4.) Előterjesztés a 2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (előterjesztés szóban)
5.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések
2015 szeptember 23-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés a Varró István Radnóti u. 462/1. hrsz-ú területéből 561 m2 terület megvásárlása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Előterjesztés a Kunfehértó 1927. hrsz-ú ingatlan területének rendezéséhez szükséges megosztás tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Előterjesztés a “Kunfehértó Község Önkormányzata műfüves futballpálya építése” pályázat beadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
7.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2015 augusztus 26-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Előterjesztés Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátására
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
2.) Tájékoztató a Sör- és Grillfesztiválról
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző (írásban mellékelve)
3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 8/2015.(…) önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) ör. módosításá-ról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 9/2015.(…) önkormányzati rendeletének elfogadására, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondosko-dást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Előterjesztés a Házi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
7.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
8.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2015 június 24-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évben végzett munkájáról
Előadó: Harnóczi Erzsébet óvodavezető (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 3. sz. módosításának elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Beszámoló a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Előterjesztés a település komplett vízi közműének üzemeltetésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
7.) Egyebek

2015 május 21-i nyílt testületi-ülésre
Az (írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Előterjesztés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 6/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés a Képviselő-testület 7/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadására a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Előterjesztés az Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosításához
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
5.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
6.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2015 április 22-i nyílt testületi-ülésre
Az (írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2015.(….) önkormányzati rendelete megalkotása tárgyában (közmeghallgatás témája)
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(….) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Előterjesztés Falugyűlés összehívására
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
5.) Egyebek

Képviselő-testületi előterjesztések

2015 március 25-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas HTP 2014. évi munkájáról
Előadó: Orbán Balázs tű.szds. tűzoltóparancsnok (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények közötti munkamegosztás és felelősség-vállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
4.) Egyebek

2015 február 25-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(…) önkormányzati rendeletének elfogadására a tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete 3/2015.(…) önkormányzati rendeletének elfogadására az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
3.) Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról, a 2015. évi munkatervről
Előadó: Benke László intézményvezető (írásban mellékelve)
4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
5.) Egyebek

2015 február 11-i nyílt testületi-ülésre
Az “(írásban mellékelve) szövegre kattintva olvashatóak az előtejesztések!

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapí-tása tárgyában (írásban mellékelve)
Előadó: Huszár Zoltán polgármester
2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(…) önkormányzati rendeletének elfogadása tárgyában(írásban mellékelve)
Előadó: Huszár Zoltán polgármester
3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról (írásban mellékelve)
Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző
4.) Előterjesztés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában (írásban mellékelve)
Előadó: Huszár Zoltán polgármester
5.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedélyezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
6.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
7.) Előterjesztés a 0152/15. hrsz-ú terület megvásárlása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
8.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester (tájékoztató szóban)
9.) Egyebek